Štáty EÚ budú môcť rozhodovať o geneticky modifikovaných plodinách

baby food in bowl
Slovenskí europoslanci dnes v Európskom parlamente (EP) hlasovali za smernicu umožňujúcu členským štátom EÚ obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy (GMO), a to aj v prípade, že už boli schválené na úrovni EÚ.Poslankyňa Monika Smolková (Smer-SD), ktorá je členkou skupiny socialistov a demokratov (S&D), upozornila, že až 480 poslancov EP súhlasilo s tým, aby členské štáty mali samotné možnosť rozhodnúť o pestovaní GMO.“Európsky trh je malý a dôsledky modifikovaných plodín ešte nie sú preukázané. Máme zástancov aj odporcov, ja zastávam názor, aby členské štáty mali veľmi prísne kritériá na povoľovanie pestovania geneticky upravených plodín,” uviedla Smolková. Poslankyňa potvrdila správy, že v EÚ existujú obavy z väčšieho prílevu potravín GMO z USA, a aj preto bola podľa nej prijatá sprísnená smernica, ktorá má znemožniť tok modifikovaných plodín do Európy a dostať ich pestovanie pod prísnu kontrolu. Smolková pripomenula, že na Slovensku sa pestuje kukurica v celkovom objeme 225.000 hektárov, pričom geneticky upravený druh z dielne Monsanto sa pestuje len asi na ploche 100 hektárov, aj to skôr ako pokusné pestovanie.Poslanec Richard Sulík (SaS), zastupujúci frakciu Európskych reformistov a konzervatívcov (ECR), zdôraznil, že hlasoval za túto smernicu, pretože vracia kompetencie rozhodovania o pestovaní GMO členským štátom, čo je podľa neho správne. Dodal, že nemožno paušálne hovoriť o povolení či zákaze tohto druhu plodín v Európe. V prípade obilnín určených na výrobu biopalív nepovažuje za problém, ak budú geneticky upravené, iné je to však v prípade plodín určených pre spotrebiteľov.

Poslanec Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) z frakcie Európskej ľudovej strany (EĽS) taktiež ocenil prechod kompetencií v tejto záležitosti z Bruselu na národné štáty. Upozornil však, že v prípade GMO Európania musia rozhodovať vecne, podľa vedeckých výskumov. “Presadzujem názor, aby sme sa riadili vždy podľa vedeckých poznatkov a zohľadňovali vedecký vývoj. Takisto je ale dôležité hľadisko bezpečnosti, kde musíme mať na zreteli bezpečnosť našich občanov a ich kvalitu života,” uviedol Štefanec. Pripomenul však, že europarlament bude túto situáciu aj naďalej pozorne sledovať, už aj preto, aby v budúcnosti veľké koncerny nevyvíjali neúmerný lobistický tlak na menšie krajiny EÚ.

“Vďaka novej smernici nebudú o pestovaní GMO rozhodovať iba európski experti, ale aj samotné členské štáty. Túto úpravu vítam, keďže o účinkoch GMO na naše zdravie nemáme dostatočné informácie. Je tiež dôležité, aby GMO potraviny boli viditeľne označované a aby slovenskí občania mali prehľad o lokalitách, kde sa pestujú,” uviedla v tejto súvislosti europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA), zastupujúca skupinu ECR.

Väčšia flexibilita pre členské štáty

Európsky parlament (EP) dnes podľa očakávaní schválil legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy (GMO), a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Text revidovanej smernice, na ktorom sa parlamentní vyjednávači dohodli so zástupcami ministrov EÚ, bol v pléne schválený pomerom hlasov 480:159, 58 poslancov sa hlasovania zdržalo.

Na pozmenenej smernici sa zákonodarný zbor únie dohodol s Radou EÚ už v decembri. Návrh smernice bol pôvodne predložený už v roku 2010, legislatívny proces však pre nezhody medzi členskými štátmi uviazol na štyri roky v slepej uličke. “Táto dohoda poskytne viac flexibility členským štátom, ktoré si želajú obmedzenie kultivácie geneticky modifikovaných plodín na svojom území. Bude však tiež usmerňovať debatu medzi zástancami a odporcami geneticky modifikovaných plodín, ktorá nie je ani zďaleka na konci,” uviedla parlamentná spravodajkyňa legislatívnych zmien, belgická liberálna poslankyňa Frédérique Riesová.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prisľúbil, že v prípade priaznivého postoja EP posilní demokratický proces, pokiaľ ide o povoľovanie geneticky modifikovaných organizmov v Európe, a zaistí, že výskum bude skutočne nezávislý.

Nové pravidlá umožnia členským štátom zakázať geneticky modifikované organizmy z dôvodov súvisiacich s politikou v oblasti životného prostredia, a to nad rámec zdravotných a environmentálnych rizík, na ktoré môže pri posudzovaní poukázať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Členské štáty však budú môcť zakázať geneticky modifikované plodiny aj z iných dôvodov, napríklad požiadaviek v oblasti územného plánovania, sociálno-ekonomických vplyvov, v snahe predísť neúmyselnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných produktoch, ako aj cieľov poľnohospodárskej politiky. Zákaz by sa mal týkať aj skupín geneticky modifikovaných organizmov definovaných plodinou alebo vlastnosťami. Kukurica MON810 je v súčasnosti jedinou geneticky modifikovanou plodinou, ktorá sa pestuje v Európskej únii. Geneticky modifikované zemiaky Amflora zakázal po prvotnom súhlase zo strany Európskej komisie Všeobecný súd EÚ v roku 2013.

Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii iných produktov geneticky modifikovanými plodinami, a venovať osobitnú pozornosť snahám o zabránenie cezhraničnej kontaminácii, uvádza sa v dnes schválenom texte.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com