Zvyšuje antiagregačná liečba riziko vzniku demencie?

Fotolia

Pacienti s chronickou fibriláciou predsiení štandardne užívajú kombinovanú antiagregačnú terapiu (warfarin + klopidogrel alebo aspirin). Je jednoznačne dokázané a akceptované, že takáto liečba znižuje riziko komplikácií fibrilácie predsiení, predovšetkým možnosť vzniku iktu.

Zdá sa však, že sa objavujú nové skutočnosti, ktoré by lekári indikujúci túto terapiu mali brať o úvahy. Na kardiologickom kongrese American Heart Association v Chicagu prezentoval výsledky svojej štúdie T. J. Bunch. Ako uviedol, sledoval 1031 pacientov, ktorí 10 rokov užívali túto kombináciu liekov. Pacienti s INR nad 3 mali viac ako dvojnásobne zvýšené riziko demencie než jedinci s nižším INR. T. J. Bunch sa domnieva, že je to spôsobené drobnými asymptomatickými efúziami do mozgu, ktoré môžu vyústiť do demencie. Podľa jeho názoru je možné riziko poškodenia kognitívnych funkcií znížiť tak, že INR by nemalo prekročiť viac ako 10% normálnej hodnoty.

Autor: poly

Foto: fotolia.com