Čo sa spýtam zdravotných poisťovní na Kongrese SVLS 2016 v Žiline?

Doctor writing prescription

Pracujem ako všeobecný lekár takmer 20 rokov. V odbore som zažila zlé časy a ešte horšie. Napriek tomu mám svoju prácu nesmierne rada – stále ma baví, je v nej mnoho zaujímavého a dokáže ma slušne uživiť. A vážim si svoju nezávislosť. Za posledné tri roky dokonca konečne vidím aj reálnu perspektívu, ktorá dáva môjmu profesionálnemu životu ozajstný zmysel. Chcem robiť užitočné veci pre nás, pre odbor, aj pre seba. Zo svojej ambulancie chcem raz odísť do dôchodku po svojich, nechcem sa dočkať toho, aby ma z nej vyniesli. Nechcem sa obávať, že po vyčerpávajúcej 36-hodinovej „šichte“ v ambulancii a na LSPP urobím chybu. Je nás už dosť na to, aby sme zatriasli celou spráchnivenou konštrukciou rigídneho slovenského zdravotníctva. Tých, ktorí sa vzpierame skostnatenému systému, tých, ktorí chápu, že si musíme pomôcť sami, pretože to nikto za nás neurobí. Tých, ktorí napriek nepriateľstvu, zjavným obštrukciám a snahe zabrániť všeobecnému lekárstvu sa plnohodnotne etablovať bojujú za všetkých. Spravili sme obrovský kus práce, ale ešte viac nej na nás čaká. Dosiahli sme výsledky, o ktorých nikto prednedávnom ani nesníval. Je to však stále iba začiatok. Museli sme najprv vyriešiť koncepčné veci, aby náš odbor dostal reálnu šancu na prežitie. Podarilo sa, sme úspešní. Teraz prišiel čas venovať sa problémom, ktoré umožnia všeobecnému lekárstvu plnohodnotne a trvale fungovať.

Zásadnou otázkou, od ktorej sa odvíja naša práca, je komunikácia so zdravotnými poisťovňami. Aj preto je súčasťou programu Kongresu SVLS 2016 blok Hodina otázok a odpovedí so zdravotnými poisťovňami. A čo sa budem v moderovanej diskusii pýtať predstaviteľov všetkých zdravotných poisťovní?

1/ ZP majú povinnosť zabezpečiť dostupnosť a kvalitu ZS pre svojich poistencov a pri súčasnom stave odmeňovania za prácu (rovnaká cena kapitácie a výkonov bez ohľadu na región) nie je lekár motivovaný pracovať v sťažených pracovných podmienkach. Ako chce Vaša ZP motivovať všeobecných lekárov a rezidentov, aby pracovali mimo mestských aglomerácií?

2/ Aký je Váš názor na pomer kapitačnej a výkonovej zložky vo všeobecnom lekárstve a prečo?

3/ Aké výkony by boli pre Vašu zdravotnú poisťovňu a Vašich poistencov zaujímavé pri úhrade nad rámec kapitácie v najbližších dvoch rokoch?

4/ Na trhu povinného zdravotného poistenia nevládne klasická konkurencia. Paradoxne sa však zdravotné poisťovne líšia iba v tom, ktoré výkony uhrádzajú vo všeobecnom lekárstve nad rámec kapitácie. Príkladom je nejednotnosť pri uhrádzaní výkonov CRP, diagnostiky a liečby hypertenzie či ABI. Čo motivuje Vašu ZP ne/uhrádzať tento typ zdravotnej starostlivosti?

5/ Ako sa chce Vaša zdravotná poisťovňa podieľať na efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia vo všeobecnom lekárstve? Ako vnímate kontrolu vykonávania delegovaných odberov, možnosť dispenzarizácie všeobecnými lekármi, racionalizáciu vyšetrení v ŠAS, zohľadnenie vekovej štruktúry kapitácie, preskripciu liekov v ŠAS pri vyšetrení bez posúvania pacienta na VAS a existenciu LSPP?

Na tieto otázky dostanú možnosť odpovedať zástupcovia všetkých zdravotných poisťovní. Určite nielen ja budem hodnotiť ich víziu a koncepčnosť. Príďte sa pýtať spolu so mnou. Na odpovede čakáme už pridlho.

Autor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Foto: fotolia.com