Ďalšie dva prípady žltačky, ale aj päť prípadov mumpsu

 

Closeup on medicine bottle in hand of doctor woman

V rámci monitoringu hygienicko-epidemiologickej situácie v Banskobystrickom kraji epidemiológovia zaznamenali nielen ďalšie dva laboratórne potvrdené prípady hepatitídy typu A VHA), ale aj 5 ochorení na parotitídu (mumps). Dva nové prípady VHA hlásil do systému okres Lučenec u občanov zo sociálneho prostredia s nižším hygienickým štandardom. Spolu sú to už tri potvrdené prípady z obce Ábelová z okresu Lučenec. Ide o dve sestry vo veku 8 a 10 rokov. Hospitalizované boli koncom novembra a začiatkom decembra na infekčnom oddelení NsP v Lučenci. Protiepidemické opatrenia sa vykonávajú, lekársky dozor potrvá až do 20. januára 2015.

Za okres Brezno hlásia epidemiológovia ochorenia na parotitídu (mumps) u 5 detí, narodených od r. 1999 do r. 2006. Žijú vo vzájomnom úzkom kontakte v rómskej osade obce Šumiac s nízkym hygienickým štandardom. Všetky deti sú riadne očkované proti parotitíde. Ochorenia boli potvrdené v Národnom referenčnom centre pre diagnostiku parotitídy na ÚVZ Bratislava. Predpokladá sa, že ochorenie zavliekli do osady deti navštevujúce školu v Kremnici.

Parotitídou sú najčastejšie postihnuté deti medzi piatym a desiatym rokom života; ich výskyt pred dovŕšením dvoch rokov alebo po dvadsiatke je výnimkou. Častými komplikáciami sú meningitída a orchitída, ktorá môže viesť k neskoršej neplodnosti mužov. Ochoreniu a komplikáciám možno predchádzať očkovaním.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: archív