Obezita je nielen nebezpečná, ale aj drahá

pivo4

Obezita súvisí s množstvom civilizačných chorôb a ich terapia pohlcuje ročne obrovské množstvo peňazí. Liečba predovšetkým frekventných a finančne náročných ochorení, ktoré sa signifikantne častejšie vyskytujú u obéznych ľudí, napr. diabetes mellitus alebo nádorové ochorenia sa ukazuje ako geometricky narastajúci problém. Detská obezita tak naberá úplne iný význam, ako tomu bolo ešte pred niekoľkými rokmi. Obézne deti konzumujú väčšie porcie jedla ako ich rovesníci s bežnou hmotnosťou, stravujú sa nepravidelne, nezdravo a uprednostňujú rýchle občerstvenie. Majú evidentnú nechuť k pohybu a športu a s pribúdajúcim vekom sa u nich vyskytuje čoraz viac civilizačných ochorení. Tieto fakty sú už dlhšiu dobu známe, ale zatiaľ sa ich nikto nepokúsil vyčísliť “nákladovo”. Ako uviedol odborný časopis Pediatrics, zníženie detskej obezity je mimoriadne dôležitou otázkou, pretože neprináša iba zdravotné benefity pre pacienta, ale má aj finančný prínos pre zdravotné poisťovne.

E. A. Finkelstein, vedúci tímu vedcov zo Singapúru, ktorí sa uvedenej problematike venovali, publikovali výsledky svojho výskumu u obéznych detí a dospelých. Podľa štatistických výsledkov zdravotná starostlivosť o obéznych pacientov, ktorí mali nadhmotnosť už ako deti, dosahuje náklady vo výške 19 900 USD. V porovnaní s výdavkami na zdravotnú starostlivosť u tých pacientov, ktorí sa stali obéznymi až v dospelosti, je rozdiel evidentný – u nich nepresiahol v priemere 12 900 USD.

V USA malo v roku 2012 každé tretie dieťa nadhmotnosť a podľa všetkého bude tento trend pokračovať, a to aj v Európe. Zdá sa, že zdravotné poisťovne by mali uvažovať nad silnejšou motiváciou svojich poistencov k zdravému životnému štýlu – nielen v záujme ochrany a zdravia samotného poistenca, ale aj ako prostriedok k výraznej úspore finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia. Súčasný zdravotný systém obéznych, fajčiacich alebo alkohol konzumujúcich pacientov nijako neoddeľuje od tých, ktorí sa starajú o svoje zdravie a snažia sa udržať si primeranú telesnú hmotnosť. Čo tak zvážiť zavedenie systému bonifikácie vo vybraných oblastiach zdravotnej starostlivosti u pacientov s normálnou telesnou hmotnosťou alebo nefajčiarov?

Autor: poly

Foto: fotolia.com