Otvorili nové fyziatricko-rahabilitačné oddelenie v Komárne

Foto 1 - slávnostné prestrihnutie pásky z ľava Mgr  Dudáš MUDr  Michálek

Všeobecná nemocnica v Komárne, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE, 9. apríla 2014 slávnostne otvorila obnovené fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Oddelenie sa po 7 rokoch vrátilo do pôvodných priestorov na prízemie pavilónu J. Rekonštrukcia oddelenia trvala takmer 6 mesiacov a nemocnicu stála viac ako 60 tisíc eur. Pacienti sa však môžu tešiť nielen z modernejších a príjemnejších priestorov. Novovybudované prostredie prispeje k zvýšeniu kvality poskytovanej starostlivosti pre pacientov z Komárna a aj širokého okolia. „Verím, že zmodernizované oddelenie pacientom spríjemní ich proces liečby,“ povedal pri slávnostnom otvorení riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Rekonštrukčné práce sa dotkli všetkých priestorov, vymenené boli okná aj dvere, obnovili sa sociálne zariadenia pre pacientov aj pre personál. Priestory starého fyziatricko rehabilitačného oddelenia slúžili nemocnici na prechodnú dobu. „Som veľmi rád, že sa nám po siedmych rokoch podarilo investovať do obnovy oddelenia, ktoré pacientom prinesie väčšie pohodlie pri masážach, rehabilitáciách a cvičení,“ dodal riaditeľ.

Fyziatricko-rehabilitačné oddeleniesa spolu s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na komplexnej starostlivosti o pacienta. Úlohou oddelenia je uplatňovať preventívne, diagnostické a liečebné opatrenia pri funkčných a štrukturálnych poruchách, ktoré sprevádzajú základné ochorenia. Rehabilitačné oddelenie úzko spolupracuje s ostatnými oddeleniami nemocnice, na ktorých poskytuje komplexnú rehabilitačnú liečbu pre hospitalizovaných pacientov.

Zdroj: FORLIFE, n.o.

Foto: FORLIFE, n.o.