Dlh v zdravotníctve vzrástol na 318,9 milióna eur

Euro-Geldscheine auf Medikamenten

Dlh v zdravotníctve na Slovensku na konci minulého roka stúpol na 318,9 milióna eur. Medziročne sa tak záväzky po lehote splatnosti na úrovni istiny zvýšili o 105,6 milióna eur. Vyplýva to zo správy o vývoji dlhu z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre vládu.

Pod nárast sa podpísali štátne zdravotnícke zariadenia, ktorých dlh vlani dosiahol 246,8 milióna eur oproti 141,7 milióna eur v roku 2012. Zariadenia delimitované na obce či VÚC a transformované na neziskové organizácie mali nesplatené záväzky vo výške 72,1 milióna eur. Medziročne vzrástli o 0,7 milióna eur.

Ministerstvo pripisuje vyše 100-miliónový nárast zmene metodiky vzhľadom za zavedenie európskej smernice o boji proti oneskoreným platbám. “Lehota splatnosti pre zdravotnícke zariadenia je najviac 60 dní, čo znamená, že záväzky v lehote splatnosti sa dynamickejšie presúvajú do kategórie záväzkov po lehote splatnosti,” uviedla šéfka komunikačného oddelenia rezortu Zuzana Čižmáriková.

Ministerstvo preto poukazuje na údaje o celkových záväzkoch. “Za obdobie január – december 2012 boli novo vygenerované záväzky na úrovni istiny v objeme 82,1 milióna eur, zatiaľ čo v období január – december 2013 to bolo na úrovni 80,3 milióna eur. Z hľadiska vývoja záväzkov v lehote splatnosti je viditeľný medziročný pokles záväzkov u zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR oproti roku 2012 o 21,31 milióna eur,” uviedla Čižmáriková.

Ako sa konštatuje v správe, všeobecným problémom je fakt, že náklady nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní. Nemocnice tiež čelia skrytému dlhu vo forme nevyhovujúcej infraštruktúry, keďže investície do tejto oblasti sú z dlhodobého hľadiska poddimenzované. “Situáciu by zlepšila vyššia miera dofinancovania sektora zdravotníctva,” píše sa v materiáli.

Na zlepšenie zadlženia fakultných a univerzitných nemocníc sa podľa ministerstva realizujú systémové opatrenia v oblasti finančného riadenia, optimalizácie prevádzkových procesov, nákupov, ako aj personalistiky a liekov. “V roku 2013 sa podarilo dosiahnuť výrazné zníženie kumulovanej straty 13 fakultných a univerzitných nemocníc o 49 miliónov eur. Strata nemocníc za rok 2012 dosiahla 116 miliónov, strata za rok 2013 bola vo výške 67 miliónov eur,” približuje správa.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com