Do kampane Vyzvi srdce k pohybu sa zapojilo 771 Slovákov

Logo Vyzvi srdce

Piaty ročník celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu, ktorá prebiehala od marca do júna, vyhodnotili v utorok, 29. októbra 2013 v Banskej Bystrici. Jej cieľom je poukázať na dôležitosť pohybu pre organizmus a zdravie človeka a zapojiť do fyzickej aktivity čo najviac ľudí. Kampaň, sa konala na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Kancelárie WHO na Slovensku a jej celoslovenským garantom bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, v rámci programu CINDI.

Na tohtoročnej kampani sa zúčastnilo 771 dospelých ľudí, z toho 535 žien (69 percent z celkového počtu účastníkov) a 236 mužov. Podmienkou zapojenia sa do súťaže bola fyzická aktivita trvajúca najmenej mesiac. Pokles hmotnosti zaznamenali odborníci u väčšiny súťažiacich so vstupnou nadváhou a obezitou.

“V každom z doterajších ročníkov sa preukázala pozitívna korelácia úbytku hmotnosti so vstupným BMI – pokles hmotnosti sa týkal najmä osôb s nadváhou a obezitou. Z 97 obéznych účastníkov 81 percent zaznamenalo úbytok na váhe a do skupiny s nadváhou sa dostalo 24 percent pôvodne obéznych ľudí,” povedala vedúca odboru podpory zdravia (OPZ) RÚVZ Banská Bystrica MUDr. Silvia Kontrošová.

Na základe týchto výsledkov sa v tomto roku 2013 projekt začlenil medzi úlohy OPZ RÚVZ na celom Slovensku, súvisiace so stratégiami zameranými na znižovanie nadváhy a obezity.

Medzi najúspešnejšie kraje v tomto ročníku kampane patrí Banskobystrický kraj s 214 účastníkmi (27,8 percenta z celkového počtu účastníkov). Za ním je Žilinský kraj so 130 a Košický kraj so 110 účastníkmi. Čo sa týka okresov, najúspešnejší podľa počtu účastníkov bol Banskobystrický, Dolnokubínsky a Rožňavský okres. Pre zaujímavosť najviac žien sa zapojilo do súťaže v okrese Banská Bystrica, v okrese Liptovský Mikuláš to bolo zas najviac mužov, prevažne študentov.

Aj v tomto ročníku sa ako podporovatelia zúčastnili na kampani aj deti. Z analýzy vyplýva, že ich bolo 66. Do súťaže získali a pri pohybových aktivitách podporovali 85 účastníkov (11percent z celkového počtu). Najviac účastníkov súťaže, ktorí mali detského podporovateľa, bolo z okresov Zvolen, Dolný Kubín a Banská Bystrica.

Autor: PK