Psoriatici žijú kratšie, mnohí sa neliečia

Kožné znamienka UNLP KEZ takmer milióna vyšetrených osôb v dermatovenerologických ambulanciách na Slovensku bolo vlani vyše 62-tisíc psoriatikov. Celkový počet psoriatikov sa na Slovensku odhaduje na 200-tisíc, zo štatistík však vyplýva, že len tretina z nich sa na toto ochorenie aj lieči. Kožné ochorenie psoriáza je zatiaľ nevyliečiteľné, najčastejšie neinfekčné chronické ochorenie pokožky, ľudovo nazývané lupienka. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. október za Svetový deň psoriázy. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tomto ochorení.

Kožné ochorenia vrátane psoriázy mapuje štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2012. Ako informoval hovorca NCZI Peter Bubla, vyplýva z nej, že v dermatovenerologických ambulanciách v uplynulom roku vyšetrili na určité kožné ochorenie celkovo 993-tisíc pacientov. Najčastejšou príčinou vyšetrení detí aj dospelých v kožných ambulanciách boli dermatitídy a ekzémy (322 659 vyšetrených). Ďalším častým ochorením pacientov vo veku 0 – 18 rokov bolo acne (52 721 vyšetrených). V prípade pacientov vo veku 19 a viac rokov boli na druhom mieste prekancerózy – kožné zmeny, ktoré môžu viesť k vzniku malígnych nádorov (130 128 vyšetrených). V prvej päťke najčastejších kožných ochorení u detí aj dospelých sa nachádza aj psoriáza.

Vlani na Slovensku vyšetrili na psoriázu 62 526 osôb, v tom 32 086 mužov a 30 440 žien. Oproti roku 2011 je to pokles o 4 468 osôb. Najviac psoriatikov vyšetrili v ambulanciách Košického (10 693 osôb) a Bratislavského kraja (9502). Najmenej evidovali ambulancie v Trnavskom kraji (4834). Vo vekovej skupine 0-18 rokov na psoriázu vyšetrili 4 113 osôb.

Podľa Národnej americkej psoriatickej nadácie (NPN) celosvetovo na psoriázu trpí 125-miliónov ľudí, čo znamená, že približne každý 50. človek má niektorú formu psoriázy. Podľa odhadov NPN trpia týmto ochorením 2-3% Európanov a 1% populácie v Ázii a Afrike. V USA sa počet osôb chorých na psoriázu odhaduje na 7,5-milióna obyvateľov (približne 2,2 % populácie). Psoriáza postihuje približne rovnako mužov aj ženy. Vo zvýšenej miere ňou trpia obyvatelia severnej Európy a Škandinávie. Za spúšťače psoriázy sú považované napríklad stres, fajčenie, poranenia kože, užívanie niektorých liekov, hormonálne zmeny alebo infekcie.

Psoriáza sa môže prejaviť v akomkoľvek veku, najčastejšie je to však medzi 15. až 35. rokom života, ako udávajú štatistiky Medzinárodnej federácie psoriatických asociácií. Podľa odhadov má dedičnosť na svedomí vznik psoriázy asi u 30% pacientov. Ak jeden z rodičov trpí na toto ochorenie, pravdepodobnosť vzniku psoriázy u dieťaťa je 10-30% a ak sú postihnutí obaja rodičia, pravdepodobnosť vzniku je až 50%. Medzi typické príznaky patria ostro ohraničené červené svrbiace ložiská, ktoré sú pokryté striebristobielymi lupinami. Okrem kože bývajú postihnuté aj nechty a sliznice a ako uvádza Národný ústav reumatických chorôb, u 10 – 40% pacientov trpiacich na psoriázu môže vzniknúť chronické reumatické ochorenie nazývané psoriatická artritída. Na základe epidemiologických pozorovaní sa odhaduje, že ťažkí psoriatici žijú v priemere o 10 rokov menej ako priemerná populácia.

Štatistické údaje o činnosti dermatovenerologických ambulancií v SR v roku 2012 prinášame tu: zs1323

Zdroj: www.nczisk.sk

Autor: PK

Ilustračné foto: archív UN LP Košice