Do regiónov Slovenska smeruje 1,75 miliardy eur z eurofondov

Ärztin im Wartezimmer mit Patienten

Zlepšenie kvality života v regiónoch Slovenska podporí Európska únia (EÚ) sumou 1,75 miliardy eur v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Riadiť ho bude v nasledujúcich šiestich rokoch Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Priority programu sa sústredia na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a zlepšenie kvality života s prihliadnutím na životné prostredie.

Vďaka IROP sa môže zrekonštruovať viac ako 150 kilometrov ciest a vytvoriť 134 stredísk zdravotnej starostlivosti. V menej rozvinutých regiónoch sa má zvýšiť úroveň vzdelávania detí v materských školách na 90 %, vzniknúť majú nové pracovné miesta a zlepšiť sa má energetická hospodárnosť v obytných budovách takmer o 50 %.

Slovensko má v programovom období 2014 až 2020 k dispozícii takmer 13,8 miliardy eur z eurofondov v siedmich operačných programoch. Ich cieľom je pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta, zlepšiť kvalitu života a podporiť hospodársky rast. Na Program rozvoja vidieka je určených ďalších 1,54 miliardy eur.

Na riadenie, kontrolu a audit eurofondov a systematickú pomoc bude slúžiť Operačný program Technická pomoc s balíkom 159 miliónov eur. Využívanie európskych prostriedkov v novom období by vďaka nemu malo byť efektívnejšie a transparentnejšie.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com