Prednostné vyšetrenia u lekára sa zatiaľ nerušia, Kiska zákon vetoval

Corruption

Prezident SR Andrej Kiska vrátil do parlamentu novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti a navrhol, aby ho poslanci pri opätovnom prerokovaní neprijali ako celok. Právna norma zaviedla pravidlá pre poplatky v ambulanciách a zrušila napr. možnosť prednostného vyšetrenia u lekára.

“Vrátením zákona nespochybňujem oprávnenosť regulácie úhrad, ktoré poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vyberajú od pacientov, ani v zásade dobrý úmysel zákonodarcu,” zdôraznil Kiska. Naopak, hlava štátu by spolu s mnohými pacientmi lepšie pravidlá privítala. Podľa prezidenta by však zmeny mali byť výsledkom komplexnej analýzy vyberania úhrad od pacientov. “Tak, aby bol jasný vplyv na poskytovateľov, pacientov, kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti,” povedal.

Za problematické považuje prezident SR dve časti schváleného zákona. Prvou je spôsob regulácie úhrad za zdravotnú starostlivosť, ktorú vo všeobecnosti pokrýva verejné zdravotné poistenie. Počas posudzovania zákona prezidentom sa uskutočnili viaceré stretnutia so zainteresovanými stranami – poisťovňami, zástupcami lekárov, Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré prezentovali diametrálne odlišné názory na výklad tejto časti schváleného zákona. “Úmysel zákonodarcu sa pritom nedá zistiť ani z dôvodovej správy k návrhu zákona,” hovorí Kiska s tým, že aj legislatívne pravidlá tvorby zákonov vyžadujú, aby boli zákony zrozumiteľné a aby bolo jasné, čo sa nimi chce dosiahnuť. “To je základný princíp právneho štátu, tak ako ho definuje naša ústava,” zdôraznil.

Záujem verejnosti sa podľa prezidenta v prípade schváleného zákona sústredil na druhú časť, ktorou sa ruší doterajšia možnosť vyberania úhrady za prednostné vyšetrenia u lekára. “Objednávanie pacientov na vyšetrenie na konkrétny čas bez ohľadu na ich sociálne postavenie, finančné možnosti, miesto bydliska a druh choroby by malo byť samozrejmosťou,” myslí si Kiska. Hovorí, že by to mal byť štandard, ktorý umožní lekárovi manažovať pacienta spôsobom, aký je obvyklý v iných členských krajinách EÚ. “Schválený zákon tento problém rieši spôsobom, ktorý môže byť v rozpore s výkladom ústavy v náleze Ústavného súdu SR z roku 2003,” poukázal prezident. Podľa tohto výkladu je nutné rozlišovať medzi samotným zdravotným výkonom a úkonmi či činnosťami, ktoré síce súvisia so zdravotnou starostlivosťou, ale netvoria jej bezprostrednú súčasť. Hlava štátu sa preto domnieva, že napríklad objednávanie poistenca na vyšetrenie nemalo byť v schválenom zákone zaradené do zdravotného výkonu, ale medzi služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. “Vrátenie schváleného zákona utvára priestor na odbornú diskusiu a na opätovné prehodnotenie všetkých aspektov schválenej právnej úpravy tak, aby výsledné riešenie bolo na prospech všetkých zainteresovaných strán,” dodal Kiska.

Možnosť objednať sa na prednostný termín k lekárovi zrušil cez pozmeňujúci návrh poslanec Juraj Blanár (Smer-SD). Inštitút prednostného poskytovania zdravotnej starostlivosti totiž podľa neho spôsobuje v praxi problémy a mnohí pacienti tak čakajú, keďže ich predbehnú tí platiaci. “Tak ako je nemysliteľné, aby sa na úradoch platil poplatok za prednostné prijatie na úrade, tak nevidím dôvod, prečo by mali existovať poplatky za prednostné vyšetrenie u lekára, keď si každý platí povinne zdravotné poistenie,” skonštatoval pre TASR Anton Martvoň (Smer-SD), ktorý Blanárov návrh podporil.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com