Národný onkologický register núka staré informácie, odkazujú odborníci

Senioren besuchen Frau im Krankenhaus

Slovensko už roky nemá aktualizované informácie z Národného onkologického registra. Upozornili na to vedci, lekári, pacientske organizácie a nadácie, ktoré vyzvali vládu SR, aby to pomohla zmeniť. Iniciátorom výzvy chýbajú na Slovensku aj skríningy obyvateľstva či tkanivové nádorové banky.

“Národný onkologický register nám exaktne mapuje, koľko novodiagnostikovaných ochorení máme v danom roku a zároveň hovorí aj o celkovom počte onkologických pacientov na Slovensku. Momentálne nám núka informácie z roku 2008,” povedal prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Tomáš Šálek na konferencii v Bratislave.

“Prácu v tejto inštitúcii sťažuje poddimenzovanosť personálu, chýbajú aj koordinátori, ktorí zabezpečujú komplexnosť údajov,” argumentovala Chakameh Safaei Diba, expertka z Národného onkologického registra. Vláda SR by podľa nej mohla pomôcť pri vytvorení koordinačných miest v okresoch a pri posilnení počtu pracovníkov. Diba poukázala na to, že aktuálnosť informácií z registra je podklad pre tvorbu Národného onkologického programu, ktorý Slovensku chýba tiež. Program je určitým plánom krajiny na spôsob liečby diagnóz či na vytvorenie vhodnej personálnej kapacity a vyčíslenie potrebných financií.

Dokument, ktorý účastníci konferencie pošlú vláde SR, obsahuje aj apel v súvislosti s investíciou do skríningových programov, “ktoré by mohli zastaviť alarmujúci rast nových prípadov onkologického ochorenia.” Slovensko je podľa Šáleka na skríning vhodné, pretože ide o malú krajinu s kompletnou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Slovensko by potrebovalo aj tkanivové nádorové banky, upozornil Stanislav Špánik, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre klinickú onkológiu. Tie by sa podľa neho mali vytvoriť v kľúčových centrách klinickej onkológie a mali by byť prepojené. “Bol by to predpoklad na tvorbu výskumných a preventívnych programov,” mieni.

Vedci, lekári, pacienti a pacientske organizácie poukázali aj na potrebu predvídateľného financovania v strednodobom horizonte vedeckých grantových agentúr či zainteresovanosť onkologických centier na edukácii pacientov v rámci každej diagnózy.

Pod výzvu vláde SR sa podpísali dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Šteňo, prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká, predsedníčka Slovenskej myelómovej spoločnosti Zdenka Štefániková, expertka Národného onkologického registra Chakameh Safaei Diba, expert Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Ján Gondoľ, hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu Stanislav Špánik, prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Tomáš Šálek, dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine Ján Danko, prezidentka Nadácie Výskumu rakoviny Margita Klobušická a Ján Sedlák, riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV.

Konferenciu s názvom “Nie je to mimo nás” organizovala Nadácia Výskumu rakoviny spolu s Ústavom experimentálnej onkológie (ÚEO) Slovenskej akadémie vied (SAV) pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny. Ten pripadá na 7. marca a má upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com