Dospelých fajčiarov je na Slovensku menej, detí pribúda

Cigarette-smoking

Dospelých fajčiarov na Slovensku ubúda, v prípade detí a mládeže je však situácia iná. “Podľa posledných prieskumov fajčí približne 21 percent dospelej populácie nad 18 rokov a treba povedať, že od roku 2002 máme pokles každoročne v priemere o dve percentá. Čo sa týka detí a mládeže, tam je, bohužiaľ, skôr opačný trend,” povedal pre TASR šéf Odboru zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR Róbert Ochaba s tým, že je zaznamenaný mierny nárast.

Za znepokojujúce označil nárast fajčiarov medzi deťmi na druhom stupni základných škôl. V prípade stredoškolákov je trend stabilizovaný, skúsenosti s cigaretami má však 45 až 50 percent študentov. “Nie sú to všetci každodenní fajčiari, ale sú to fajčiari, ktorí by sa v budúcnosti mohli stať pravidelnými,” uviedol Ochaba. Je väčšia šanca, upozornil, že deti budú fajčiť, pokiaľ zlozvyku holdujú aj ich rodičia.

Ceny cigariet na Slovensku nedávno vzrástli, čo môže podľa Ochabu ovplyvniť aj počet fajčiarov. “Podľa údajov svetovej banky a iných ekonomických inštitúcií je cena jedným z výrazných faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebu,” vysvetlil s tým, že to závisí aj od sociálneho zázemia spotrebiteľa. Poukázal však na to, že napriek tomu sa často zaznamenáva veľa fajčiarov aj medzi ľuďmi zo sociálne slabších skupín.

Na Slovensku došlo v posledných rokoch k viacerým zmenám, ktoré mali za cieľ zvýšiť ochranu nefajčiarov, či znížiť dostupnosť cigariet pre deti. Napriek tomu vidí v tomto smere Ochaba na Slovensku ešte rezervy. Vedel by si napríklad predstaviť podľa vzoru Írska a Veľkej Británie zákaz fajčenia aj v baroch, či lepšiu kontrolu dodržiavania legislatívy.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com