Vedecký park UK bude zameraný najmä na výskum v oblasti medicíny

TASR

Vedecký park (VP) Univerzity Komenského v Bratislave bude zameraný na oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií a prepojí výskum s praxou. Vyrastie v bratislavskej Mlynskej doline.

Univerzitný vedecký park bude slúžiť najmä výskumným pracovníkom pôsobiacim na UK, ale aj univerzite ako takej, najmä tým, že sa v ňom sústredia doteraz roztrieštené jednotky zamerané na výskum, ako sú centrá excelentnosti a kompetenčné centrá. VP UK bude slúžiť ako komplexný výskumný inkubátor pre univerzitu a neskôr aj pre firmy zo súkromného sektora podnikajúce vo vedecko-technickej oblasti.

Vedecký park vyrastie v bezprostrednej blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK. Celkové výdavky projektu predstavujú takmer 42 miliónov eur, z toho eurofondy sa budú podieľať 35,6 miliónmi eur, štátny rozpočet sumou 4,2 milióna eur a z vlastných zdrojov UK bude 2,1 milióna eur.

Doba trvania výstavby parku je naplánovaná na 18 mesiacov, v polovici roka 2015 bude postavená budova parku. V priebehu rokov 2014-2015 sa postupne obstarajú aj príslušné technologické zariadenia a vybavenie laboratórií. VP UK ponúkne takmer 250 pracovných miest. V budove VP UK bude približne 80 laboratórií.

Zdroj: TASR

Foto: TASR