Osoba nového prezidenta ESC vyvoláva pochybnosti

human heart

Osoba novozvoleného prezidenta Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) profesora Jeroena Baxa vyvoláva vášnivé diskusie v lekárskych kruhoch. Profesor Bax, ktorý pôsobí v Lekárskom centre Univerzity v Leidene a je špecialistom v oblasti neinvazívnych zobrazovacích metód v kardiológii, bol zvolený v tajnej voľbe a o dva roky by sa mal ujať svojej funkcie.

Jeho vhodnosť zastávať prestížnu funkciu prezidenta ESC spochybnilo viacero medicínskych autorít. Nejedná sa o váhanie týkajúce sa jeho odbornej spôsobilosti – je členom redakčnej rady viacerých medzinárodných odborných časopisov a pracuje ako člen výborov ESC. Jeho etický profil bol však opakovane spochybnený kvôli jeho spolupráci s ďalším holandským kardiológom Donom Poldermansom. Poldermans je podozrivý a podľa viacerých zdrojov aj usvedčený z falšovania výsledkov svojich vedeckých prác. Dôkazom, že nejde o neopodstatnené pochybnosti, je fakt, že vedecké články Poldermansa a jeho spolupracovníkov boli vyradené z niektorých renomovaných odborných časopisov.

Nedávno sa v British Medical Journal objavili tvrdenia, ktoré Poldermansa a Baxa obviňujú z falšovania výsledkov štúdie DECREASE, ktoré boli uverejnené ešte v roku 1999. Štúdia bola sponzorovaná farmaceutickou firmou Novartis Pharma a jej výsledky a súvisiaca publikačná činnosť (vyše 600 odborných článkov) Poldermansa s Baxom katapultovali medzi vedeckú kardiologickú špičku.

Ďalším škandálom, ktorý spochybňuje vhodnosť voľby Baxa na post prezidenta ESC, je zistenie, že nové odporúčania ESC pre perioperatívne podávanie beta-blokátorov vychádzali z publikovaných výsledkov vedeckej práce dvojice Poldermans – Bax. Dôkazom, že pochybnosti o relevantnosti výsledkov ich práce sú závažné, je urýchlené prepracovanie týchto nových odporúčaných guidelineov.

Bax sa spoločne s Univerzitou v Leidene proti obvineniam bráni. Pod ťarchou dôkazov však pripúšťa, že mohlo dôjsť k nedostatočnej kontrole jeho podriadených a nimi generovaných výskumných dát. Aj to je však natoľko závažné zistenie, že mnohí jeho kolegovia volajú po anulovaní poslednej voľby prezidenta ESC. Poldermans z Univerzity v Leidene odišiel a venuje sa lekárskej praxi.

Autor: poly

Foto: fotolia.com