Dva nové prípady žltačky typu A v okrese Rimavská Sobota

Waste water pipe polluting environment

Tak ako každý rok o tomto čase, tak aj tento sa sporadicky vyskytujú  prípady žltačky typu A (VHA). Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rimavskej Sobote hlási tentoraz 2 potvrdené prípady tohto ochorenia. Prvý potvrdený prípad VHA evidujú epidemiológovia v 52. kalendárnom týždni u dvojročného dieťaťa z okresu Rimavská Sobota. V ohnisku nákazy   odborníci zabezpečili protiepidemické opatrenia ako sú dezinfekcia, lekársky dohľad, vrátane preventívnej vakcinácie kontaktov. Rovnaký postup uplatnili aj pri druhom  výskyte žltačky typu A – tiež už potvrdenom prípade VHA u dospelej ženy z okresu Revúca.

Slovensko má jednu z najvyšších chorobností na hepatitídu (žltačku) typu A v Európe. V rebríčku výskytu tejto “choroby špinavých rúk”.  Pritom sa voči tomuto ochoreniu môžeme chrániť hlavne dodržiavaním zásad hygieny, umývaním rúk pred jedlom, líčením, či každou činnosťou, kde si rukami siahame na tvár v blízkosti úst. Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až zániku buniek pečene. Výskyt sa zaznamenáva na celom svete a predstavuje vážny problém verejného zdravotníctva. Hepatitídy, hlavne typu A, ale aj B a C sú choroby, kde človek môže veľmi aktívne prispieť k prevencii a chrániť sa pred vznikom tejto choroby. Pred dvoma typmi (A a B) sa môžeme chrániť očkovaním a proti všetkým typom zdravým spôsobom života, bezpečným životným štýlom a dodržiavaním zásad hygieny.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Foto: fotolia.com