Energetické nápoje škodia adolescentom, tvrdia vedci

Energy drink concept

Energetické nápoje sú už niekoľko rokov módnym hitom medzi mladými ľuďmi. Využívajú ich nielen pri príprave na skúšky alebo pri iných činnostiach, ktoré vyžadujú zvýšenú bledosť a redukciu spánku, napr. na zábavných podujatiach, ale aj ako “imidžovku”. Aké je však ich reálne pôsobenie na organizmus mladých ľudí? Sú pre nich naozaj neškodné?

Vedci z Univerzity v Minnesote a Dukeovej univerzity v Durhame našli súvislosť medzi pitím energetických drinkov a vyššou konzumáciou ostatných sladených nápojov, fajčením cigariet a používaním elektronických médií. V štúdii, ktorú uverejnili v Journal of Nutrition Education and Behavior analyzovali údaje od 2793 stredoškolákov z amerického mesta Minneapolis, ktoré zhromažďovali v rokoch 2009-2010.

Vedcami oslovení študenti odpovedali na otázky, ktoré súviseli s ich bežným životom – aká je ich hmotnosť a výška, ako často konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo pijú energetické nápoje, či vôbec cvičia alebo ako často pozerajú televízny program a hrajú videohry. Súčasťou mapovania ich zvykov bolo aj fajčenie cigariet.

Výsledky štúdie priniesli zaujímavé výsledky. Ako uviedla vedúca tímu výskumníkov Nicole Larson, jasne sa ukázala súvislosť medzi fajčením, konzumáciou sladených a energetických nápojov a dlhodobým sledovaním televízie alebo hraním videohier. Uvedené výsledky sú v zhode s alarmujúcou situáciou, ktorú nedávno zverejnili Centrá pre kontrolu chorôb a prevenciu (CDC) v USA. Podľa nich až 73 % detí a adolescentov denne konzumuje nápoje s obsahom kofeínu a súčasne sú presvedčení o ich bezpečnosti.

S rovnakou situáciou sa stretávajú aj všeobecní lekári či pediatri na Slovensku. Pitie energetických nápojov je v súčasnosti medzi mládežou veľmi módne, je “in”. Ich obaly sú farebné, často veľmi atraktívne, priťahujú pozornosť zákazníkov na pultoch obchodov a reklama z médií útočí na ich zmysly vyhláseniami o tom, ako konzumentovi “dajú krídla” alebo urobia z neho “diabla”. Budia tak dojem neobmedzených možností “pre každého” bez akýchkoľvek hraníc. Je na zváženie, či by sa ich konzumácia nemala riadiť novými pravidlami. Každý jedinec je zodpovedný za vlastné zdravie, ale paradoxne neexistuje na Slovensku žiadny systém bonus-malus: ak si svoje zdravie ničíš cielene s vedomím, že konáš nesprávne, mal by si niesť aj následky v následnej zdravotnej starostlivosti. Stretávame sa tak s konzumentmi tabaku, alkoholu a iných návykových látok, ktorí napriek tomu, že vedeli a vedia o nebezpečnosti svojich zlozvykov, v nich pokračujú. Pri poškodení zdravia majú následne rovnaké práva ako tí, ktorí sa zdravo stravujú, cvičia a starajú sa o svoje zdravie. U detí a adolescentov je za ich ochranu okrem rodiny zodpovedný aj štát. Tak, ako dokázal vydať legislatívne úpravy na obmedzenie konzumácie alkoholu a tabaku mladistvými, je v súčasnej situácii veľmi aktuálne, aby zvážil aj reguláciu predaja energetických nápojov mladistvým v pohostinstvách, baroch a obchodoch.

Autor: poly

Foto: fotolia.com