Eva Siracká dostala významné ocenenie z europarlamentu

3-4d57eb501995284c330ff81a0a89eeb70b4f4af2

Zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká sa stala jednou zo 47 tohtoročných nositeľov Ceny európskeho občana. TASR o tom informoval poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (SDKÚ-DS), ktorý Sirackú na túto cenu navrhol.

Slovenský europoslanec svoju nomináciu zdôvodnil skutočnosťou, že Siracká sa od začiatku svojho profesijného života venuje pomoci pacientom s onkologickými ochoreniami, pomoci a podpore ich rodinám a osvetovej činnosti medzi verejnosťou, najmä mládežou.

“Vďaka jej úsiliu boli zrealizované také projekty ako Deň narcisov, bezplatná infolinka pre ľudí s onkologickým ochorením alebo zriadenie asistentských centier. Je tiež autorkou viacerých odborných a edukačných publikácií,” pripomenul Štefanec.

Cena európskeho občana je každoročne udeľovaná Európskym parlamentom tým osobnostiam, ktoré sa svojou prácou mimoriadne zaslúžili o európsku integráciu alebo prehlbovanie porozumenia a spolupráce medzi národmi. Laureátov navrhujú členovia Európskeho parlamentu. Evu Sirackú navrhol europoslanec Štefanec.

“Som rád, že obetavá práca pani Sirackej bola ocenená aj na európskej úrovni. Za dlhé roky, počas ktorých sa venovala problematike onkologických ochorení, pomohla tisícom pacientov a ich rodinným príslušníkom pri boji s touto náročnou chorobou. Navyše, svojou osvetovou činnosťou a ľudským prístupom významne prispela k informovaniu spoločnosti o onkologických ochoreniach a odbúraniu predsudkov voči pacientom, ktorí nimi trpia. Jej práca významne prekračuje hranice Slovenska a je inšpiráciou pre podobné aktivity aj v iných krajinách,” uviedol Štefanec.

Cena je laureátom udeľovaná najprv v ich národných štátoch a následne budú pozvaní na ústrednú ceremóniu, ktorá sa bude konať v Bruseli 25. a 26. februára 2015.

Zdroj: TASR

Foto: TASR