Festivalom diabetu chcú upozorniť na závažnosť cukrovky

cukor

Už po ôsmy raz sa v Banskej Bystrici uskutoční celoslovenský Festival diabetu. Stane sa tak 16. novembra pri príležitosti 14. novembra – Svetového dňa diabetu a v rámci celosvetovej kampane. Pre verejnosť sú pripravené prednášky lekárov a zdravotných sestier, meranie glykémie, krvného tlaku, nervového zakončenia, kapacity pľúc a cholesterolu, edukačné programy.

Tento rok si pripomíname aj 90. výročie udelenia Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, za objav inzulínu Sirovi Frederickovi Grantovi Bantingovi a Johnovi Jamesovi Rickardovi Macleodovi.

Na Slovensku diabetologické ambulancie evidujú približne 400 000 diabetikov, ročne ich pribudne okolo 5 500. Dispenzarizovaní diabetici tvoria 6,3% populácie a ich počet stále rastie. Ak porovnáme súčasnosť s rokom 2003, počet liečených diabetikov narástol viac ako o 60 000 osôb, čo je o 17,6 %. V populácii sledovaných diabetikov podiel žien (53,5 %) prevyšuje podiel mužov (46,5 %), čo sa zvýrazňuje najmä v starších vekových skupinách. Ak by sme porovnávali počet chorých na tisíc obyvateľov podľa jednotlivých krajov Slovenska, na prvom mieste so siedmimi prípadmi by viedol Trnavský kraj, naopak, len tri prípady na tisíc obyvateľov pripadajú na Žilinský kraj.

Vo vekovej skupine 0 – 19 ročných je ročne evidovaných okolo 300 nových prípadov, inzulínom je liečených 95 % pacientov tejto vekovej skupiny. U pacientov nad 19 rokov sa najviac pacientov – 50 % všetkých dospelých diabetikov lieči perorálnymi antidiabetikami, 29 % je liečených inzulínom a kombinovanou liečbou a u 21 % diabetikov sa indikuje liečba diétou.

Medzi najčastejšie komplikácie a sprievodné choroby diabetu patria artériové hypertenzie (až okolo 14 000 nových prípadov) a tiež poruchy metabolizmu lipidov. Diabetická neuropatia sa prejavuje prvýkrát u približne 8 000 pacientov ročne, obličkové komplikácie u 5 000 a očné komplikácie u 6 000 pacientov ročne.

Autor: PK