Finančná správa chce elektronizáciu registračných pokladníc

stethoskop mit euro
Finančná správa (FS) chystá elektronizáciu všetkých registračných pokladníc na Slovensku. Opatrenie je súčasťou boja štátu s daňovými podvodmi. Kontrolná akcia totiž ukázala len na 18 pokladniciach skrátenie tržieb až o 7,5 milióna eur.Prezident FS František Imrecze upozornil, že typy podvodov vo finálnej spotrebe sa menia. Do roku 2014 boli podľa neho skôr jednoduchšie – zákazník dostal v reštaurácii bloček napríklad s chýbajúcim znakom ministerstva financií a hneď pochopil, že nie je pravý. Tieto podvody sa zmenili na oveľa sofistikovanejšie a fungujú na báze modifikácie fiškálneho modulu registračnej pokladnice.

Jedna pokladnica môže mať dva moduly, reálny a nelegálny. „To znamená, že transakcie, ktoré sú základom pre daň, idú len z legálneho fiškálneho modulu a časť transakcií ide z vedľajšieho fiškálneho modulu, ktorý je nelegálny. Je to len softvér, ktorý akoby nahrádzal fiškálny modul, ale nie je to legálna transakcia,“ vysvetlil Imrecze.

Podvody znižovania daňovej povinnosti na pokladniciach sa dejú aj tak, že servisné organizácie alebo priamo výrobcovia poskytujú takzvané softvérové kľúče, ktorými je možné znížiť hodnotu tržieb na pokladnici pri dennej či mesačnej uzávierke.

Finančná správa uskutočnila v tejto súvislosti kontrolnú akciu, pri ktorej zaistila 60 podozrivých registračných pokladníc. Nález len na 18 z nich má podľa Imreczeho hodnotu takmer 7,5 milióna eur. Za rok bola na pokladnici skrátená tržba v priemere o 55 %. Zvyšných 42 pokladníc daniari ešte analyzujú. Analýza 18 pokladníc trvala približne tri mesiace.

„Naše oddelenie forenznej analýzy odhadlo, že z 290.000 registračných pokladníc, ktoré sú na trhu, je približne 39.000 takých, ktoré majú modifikovateľný softvér. Keby sme aplikovali výsledky tej kontrolnej akcie na tých 39.000 pokladníc, tak krátenie tržieb na ročnej báze len na týchto typoch pokladníc má hodnotu 270 až 300 miliónov eur,“ vyčíslil prezident FS.

Štát to vie podľa neho riešiť len tak, že zelektronizuje všetky registračné pokladnice na trhu, podobne, ako to urobilo Maďarsko, Chorvátsko či Česko. Imrecze zdôraznil, že to neznamená povinnosť pre všetkých podnikateľov používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

„To, čo chceme urobiť, je využiť virtuálnu pokladnicu a napojiť na ňu všetky ostatné pokladnice na trhu. Zadefinovať tým pokladniciam rozhranie, cez ktoré sa budú napájať na FS. To rozhranie musí byť zabezpečené, šifrované, aby neprišlo k jeho zneužitiu. Vznikne centrálna časť informačného systému a používateľská časť, ktorá sa cez to rozhranie bude napájať,“ opísal.

Šéf daniarov dodal, že legislatívne je na to štát relatívne pripravený. Od roku 2015 totiž musia byť všetky pokladnice pripojiteľné na internet. Dnes môžu virtuálnu registračnú pokladnicu používať podnikatelia, ktorí mesačne vydajú najviac 3000 pokladničných bločkov. Finančná správa to chce uvoľniť na celý trh. Projekt plánuje začať realizovať v prvom štvrťroku 2017.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com