Počet operovaných v nemocniciach klesá, jednodňová starostlivosť stúpa

Doctors Hospital Corridor Nurse Pushing Gurney Stretcher Bed

Chirurgické ambulancie vyhľadalo minulý rok 2,7 milióna ľudí. Lekári počas návštev urobili 2,2 milióna chirurgických zákrokov. Počet týchto výkonov stúpol v porovnaní s rokom 2014 o viac ako štyri percentá.

Išlo najmä o chirurgické ošetrenie rán, odstránenie kožných a podkožných nádorov, chirurgické výkony pre hnisavé ochorenie kože a podkožia, ošetrenie popálenín. Uvádza to Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Počet operovaných pacientov v nemocniciach v minulom roku klesol. Zvýšilo sa však množstvo pacientov, ktorí sa podrobili operačnému výkonu v útvaroch jednodňovej starostlivosti.

V ústavnej zdravotnej starostlivosti lekári operovali takmer 271.000 pacientov, tí podstúpili približne 276.000 chirurgických operácií. “Počet operovaných pacientov sa oproti roku 2014 znížil o takmer 3900,” píše NCZI.

Deťom a mladistvým do 18 rokov najčastejšie operovali oko, ucho a nos. Podstúpili tiež operácie muskulárneho a tráviaceho systému či mužských pohlavných orgánov. U dospelých prevládali operácie muskulárneho systému, potom tráviacich orgánov a operácie ženských pohlavných orgánov.

Ďalších asi 44.800 ľudí podstúpilo operácie v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci. Väčšinou to boli operácie po úraze, nasledovali zákroky pre náhle brušné príhody a náhle cievne príhody.

“Každoročne zaznamenávaný trend v počte operácií jednodňovej starostlivosti sa potvrdil aj v minulom roku,” uvádza NCZI. Zákroku v takýchto útvaroch sa podrobilo asi 211.500 ľudí, najviac v Bratislavskom a Košickom kraji. Oproti roku 2014 sa počet operovaných pacientov jednodňovej zdravotnej starostlivosti zvýšil o približne 6800, v porovnaní s rokom 2013 o asi 45.000.

Deti a mladistvých najčastejšie operovali v rámci jednodňovej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia. Dospelých zase v odbore chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia, oftalmológia, gynekológia a pôrodníctvo.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com