Financovanie vysokých škôl by sa malo odvíjať od výsledkov akreditácie

Mičieta UK

“Je nevyhnutné na základe výsledkov Komplexnej akreditácie finančne zvýhodniť vynikajúce vysoké školy a znevýhodniť slabé vysoké školy. Podľa vzoru viacerých štátov susediacich so SR treba zaviesť numerus clausus na niektoré študijné odbory a štát by mal financovať len určitý počet študentov,” navrhuje komisia. Vznikli by tak dotované študijné miesta. Financovanie ostatných študentov by podľa komisie mala znášať vysoká škola. AK uvádza, že v niektorých prípadoch by mali byť aj kritériá komplexnej akreditácie prísnejšie.

Komisia taktiež konštatuje, že Slovensko zaostáva v podpore vedy a výskumu v porovnaní s krajinami EÚ a krajiny EÚ zaostávajú za USA a Japonskom. “Jednou z úloh vlády je zabezpečiť zvýšenie HDP na podporu vedy a výskumu tak, aby sme sa odpútali od posledných miest v rámci Európy,” dodáva. Podľa správy, financie z európskych fondov sú významnou pomocou. Možný priaznivý efekt však znižujú byrokratické postupy. “Tieto zdroje sa postupne a nezvratne budú znižovať. Preto len naše vlastné systémové riešenie môže položiť pevný a trvácnejší základ na ďalší rozvoj vysokého školstva na Slovensku,” dodáva komisia.

AK konštatuje, že vďaka podporným fondom z EÚ sa v ostatnom čase podarilo zlepšiť prístrojové vybavenie VŠ. Problémom však zostávajú ľudské zdroje. “Bez nich a ich tvorivého potenciálu nemá akékoľvek atraktívne prístrojové vybavenie zmysel,” dodáva komisia.

V období, na ktoré sa správa vzťahuje, sa uskutočnilo 22 komplexných akreditácií činností vysokých škôl. Okrem toho AK iniciovala proces identifikácie špičkových tímov, v rámci ktorého identifikovala 37 kolektívov.

Zdroj: TASR

Foto: TASR