Fond na podporu vzdelávania schválil 1482 žiadostí o pôžičky

ID-10068610

Fond na podporu vzdelávania schválil 1482 žiadostí o pôžičku pre študentov v celkovej výške 3.497.100 eur. TASR o tom informovala vedúca oddelenia správy fondu Katarína Mokráňová.

Fondu na podporu vzdelávania bolo doručených 2419 žiadostí o pôžičku pre študentov, a to v žiadanej výške viac ako 5,7 milióna eur. “Fond mal k dispozícii na pôžičky pre študentov 3,5 milióna eur. Priemerná žiadaná výška pôžičky presiahla 2300 eur,” priblížila Mokráňová.

Rada fondu pri schvaľovaní pôžičiek prihliadala na zákonom predpísané kritériá, ktoré vychádzajú najmä zo sociálnej situácie žiadateľa. Neschválených bolo preto 937 žiadostí, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia legislatívnych podmienok poskytovania pôžičiek.

“Išlo napríklad o žiadosti doručené po termíne či z dôvodu duplicitného predloženia alebo nesplnenia iných predpísaných podmienok,” spresnila Mokráňová.

Žiadateľom, ktorým bola pôžička schválená, bude v priebehu najbližších dvoch týždňov zaslaná na podpísanie zmluva o pôžičke. Predpokladaný termín vyplatenia prvých pôžičiek je v prvej polovici januára budúceho roka. Menné zoznamy schválených aj neschválených žiadostí o pôžičku sú dostupné na webe Fondu na podporu vzdelávania.

V porovnaní s akademickým rokom 2014/2015 fond na pôžičky pre študentov vyčlenil o 1,1 milióna eur menej. Maximálna suma pôžičky však ostala nezmenená na úrovni 2500 eur a u študentov III. stupňa 5000 eur.

“V dôsledku zníženia objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov sa znížil aj počet schválených pôžičiek z 2008 v minulom akademickom roku na aktuálnych 1482,” dodala Mokráňová.

Zdroj: TASR

Foto: TASR