Francúzsky súd rozhodol v prospech Českej republiky v spore s Diag Human

Recht Unrecht Prozess Justiz Justitia - Part 1Francúzsky Najvyšší súd (Cour de cassation) definitívne rozhodol v spore, ktorý vo Francúzsku v roku 2011 začala proti Českej republike spoločnosť Diag Human SE kvôli zmarenému obchodu s krvnou plazmou. Súd vo všetkých bodoch dovolanie Diag Human zamietol a naopak, uložil jej zaplatiť Českej republike trovy súdneho konania.

Firma si nárokovala od Českej republiky odškodné vo výške 8 miliárd korún (dnes by bola táto suma podstatne vyššia o úroky), čo jej v roku 2008 arbitrážny súd aj priklepol. Avšak ČR sa voči tomu odvolala a rozsudok nenadobudol právoplatnosť. Firma si začala uplatňovať svoj nárok prostredníctvom súdov v zahraničí.

,,Francúzsky Najvyšší súd (Cour de cassation) vydal 5. 3. 2014 vo veci rozhodnutie, ktorým v súlade s argumentáciou Českej republiky potvrdil správnosť predchádzajúceho rozhodnutia Odvolacieho súdu v Paríži zo dňa 20. 11. 2012 a rovnako ako už predtým rakúsky Najvyšší súd dospel k záveru, že rozhodcovský rozsudok zo 4. 8. 2008 nie je vykonateľný,“ uviedlo české ministerstvo zdravotníctva. ,,Francúzsko sa tak stalo po Rakúsku a Švajčiarsku už treťou jurisdikciou, kde Česká republika dosiahla v spore s Diag Human SE úplne a definitívne víťazstvo,“ uviedol vo svojom vyhlásení český rezort zdravotníctva.

Autor: ok

Ilustrácia: fotolia.com