Po siedmy raz na Slovensku odštartoval Týždeň mozgu

grunge conceptOd roku 1996, vždy v 11. kalendárnom týždni si svet pripomína Týždeň mozgu. Tento rok je to od 10. do 16. marca. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii. V 61 krajinách sveta sa konajú tisícky osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, ale aj zlyhávanie. Na Slovensku si Týždeň mozgu pripomíname po siedmy raz.

Čo robiť, aby mozog fungoval

Bezplatné akcie prebehnú aj na Slovensku a určené sú širokej verejnosti, od detí, školákov, cez ľudí v produktívnom veku, až po generáciu seniorov. Týždeň mozgu u nás zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV, Nadáciou Memory a Centrom Memory. Prioritou osvetových akcií je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

,,Podobne ako fyzickú silu a svaly, aj mozog je potrebné precvičovať – najlepšie v každej etape ľudského života. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti,“ zdôrazňuje vedúca oddelenia podpory zdravia (OPZ) RÚVZ v Banskej Bystrici MUDr. Silvia Kontrošová.

Nenahraditeľný orgán

Podľa informácií, ktoré poskytla hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, ľudský mozog váži približne 1,5 kg a aj keď sú to len 2 percentá našej hmotnosti, spotrebuje až 20 percent všetkej energie organizmu. Ukrýva asi 100 miliárd nervových buniek, ktoré sú najdokonalejšími bunkami ľudského tela. Výkonnosť mozgu zabezpečuje 10 miliárd neurónov a pol milióna kilometrov nervových vlákien. Ich hlavnou úlohou je prijímať a spracovávať informácie z okolia. Každá ľudská činnosť (pohyb, sociálne kontakty, čítanie…) podporuje vytváranie výbežkov nervovej bunky, vďaka čomu sme schopní sa učiť a pamätať si. Ľavá hemisféra mozgu riadi posudzovanie, analytické myslenie, verbálnu komunikáciu. Pravá hemisféra má na starosti emócie, intuíciu a priestorové vnímanie.

Autor: ok

Foto: fotolia.com