Hepatitída A u občana, ktorý ignoroval nariadenie hygienika o očkovaní

Vaccine - a doctor giving  vaccination girl, health, prevention

V 48. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 59 percent lekárov pre deti a dorast a 54 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj o 20,2 percenta viac chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) a až o 100 percent viac chorých na chrípku a chrípke podobných ochorení (CHPO). Napĺňajú sa tak predpovede epidemiológov, že chorobnosť na uvedené ochorenia bude stúpať. V porovnaní s vlaňajškom je výskyt ARO aj CHPO na porovnateľnej úrovni.

Aktuálne je v absolútnych číslach v hodnotenom kalendárnom týždni 6155 chorých na akútne respiračné ochorenia, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1692 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 399 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 110 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 745 prípadov, Banská Bystrica (721), Rimavská Sobota (695), Veľký Krtíš (548), pomerne vysoká chorobnosť je aj v okresoch Žarnovica, Zvolen a Žiar nad Hronom a Revúca. Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) najviac postihli pacientov v okrese Lučenec, Veľký Krtíš, Detva a Žiar nad Hronom Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac v absolútnom počte postihujú vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva (1873 chorých), žiakov základných škôl (1481) a seniorov. V porovnaní so 47. kalendárnym týždňom zostal približne na rovnakej úrovni počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (99 prípadov), zápalmi stredného ucha (59) a v 65 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – až 9 percent, je medzi adolescentmi. RÚVZ Zvolen hlási prerušenie vyučovacieho procesu z okresu Zvolen – v dobe od 27.11.2014 – 3.12.2014 je uzavretá Základná škola s materskou školou v Sielnici.

V rámci monitoringu hygienicko-epidemiologickej situácie nahlásili do systému z okresu Lučenec výskyt VHA (žltačky typu A) u 26-ročného muža z obce Ábelová, okres Lučenec, vykonávajúceho verejnoprospešné práce. Ochorenie je laboratórne potvrdené. Jedná sa o prípad, ktorému bolo možné predísť, nakoľko pacient mal byť na základe rozhodnutia regionálneho hygienika ako kontakt očkovaný, no on sa očkovaniu však nepodrobil. U priamych kontaktov chorej osoby nariadili epidemiológovia lekársky dohľad a epidemiologická indikácia cieleného očkovania. Protiepidemické opatrenia sa vykonávajú v spoločnej domácnosti.

Epidemiológovia opätovne upriamujú pozornosť občanov – hlavne tých, ktorí trpia srdcovo-cievnymi ochoreniami, diabetom, onkologickými a chronickými pľúcnymi chorobami, ale aj tehotných žien, že ešte stále je vhodný čas dať sa zaočkovať proti chrípke. Celá táto skupina pacientov má očkovanie na plnú úhradu zdravotnými poisťovňami.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com