Užívanie nesteroidných antireumatík zvyšuje riziko embólie

Pills and a syringe

Podľa nedávno zverejnenej štúdie pracovníkov Basset Medical Center v New Yorku je u pacientov, ktorí pravidelne užívajú nesteroidné antireumatiká (NSAID), vyššie riziko vzniku tromboembolickej choroby ako u tých, ktoré tiet lieky neužívajú vôbec alebo iba sporadicky.

Vedci uskutočnili výskum na 21.401 dobrovoľníkoch a výsledkom ich analýz je zistenie, že riziko vzniku tromboembolickej choroby je u užívateľov NSAR 1,8-krát vyššie ako u ostatnej časti populácie. Medzi preparátmi, ktorých efekt bol skúmaný v priebehu výskumu, sa nachádzali aspirín, ibuprofen, naproxen a celecoxib.

Už v minulosti bol skúmaný vplyv NSAIR na vznik karcinómu pečene a incidenciu karcinómu ovárií.

Autor: poly

Foto: fotolia.com