Na sieti sa môžete naučiť medzinárodnú posunkovú reč

Young doctors during a consultation
Unikátnu aplikáciu JustInSign vyvinutej na Slovensku, ktorá umožní dohovoriť sa nepočujúcim na celom svete, dnes predstavili na Strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej 26 v Bratislave.Projekt je určený nielen pre nepočujúcich, aj keď sú primárna cieľová skupina, ale aj pre ich okolie, ako sú rodina, rodinní príslušníci či priatelia. „Cieľom projektu je spájať nepočujúcich po celom svete. Neraz sa stáva, že prídu do zahraničia, napríklad deti do medzinárodného tábora alebo aj starší na dáku konferenciu a pri posunkovej reči si nerozumejú navzájom. Chceme im týmto systémom pomôcť vo vzájomnej komunikácii,“ uviedla pre TASR Veronika Sinová, jedna z protagonistiek projektu, ktorý iniciátori hradili z vlastných prostriedkov, s pomocou mnohých dobrovoľníkov.Ide o mobilnú aplikáciu medzinárodnej posunkovej reči. Svojím spôsobom o medzinárodné posunkové esperanto. „Zatiaľ sa dá stiahnuť len v systéme Apple. Dosiaľ obsahuje vyše 3000 posunkov nakrútených v medzinárodnej reči, s výučbou v rámci 127 lekcií. Aplikácia je ľahko dostupná pre nepočujúcich na celom svete, zatiaľ s výnimkou ďalekého východu, ako napríklad Číny, kde predsa len platia odlišné lingvistické pravidlá a tým aj odlišná komunikácia v posunkovej reči. Je to dosiaľ najjednoduchší systém výučby medzinárodnej posunkovej reči,“ priblížil autor projektu Miroslav Kordiak.

Ako dodal, v každom štáte je odlišná posunková reč, v ktorej sú mnohé odchýlky. Ak prejdú nepočujúci z jedného štátu do druhého, v podstate sa dokážu porozprávať, ale ak má ísť o komunikáciu na vyššej profesijnej úrovni, nastávajú problémy s dorozumením, narážajú na bariéry. Tým, že máme ako prví na svete vyrobenú medzinárodnú aplikáciu posunkovej reči voľne dostupnú cez mobil, nebudú mať nepočujúci medzi sebou žiadny problém s komunikáciou.Voľne dostupná aplikácia je maximálne zrozumiteľná. Pri každom slove je na displeji mobilu znázornený príslušný posunkový znak. Každý nepočujúci si tak môže zvoliť samovýučbu, čím aj ušetrí nemalé náklady na odborných lektoroch, ktorí neraz berú aj 25 eur na hodinu. Na dnešnej prezentácii predstavili nepočujúcim dokonca aj pozoruhodný videoklip popovej skladby s doplnkami v medzinárodnej posunkovej reči, v ktorom účinkovali aj bývalí žiaci školy pre sluchovo postihnutých.
Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com