Hnačkovú epidémiu v Slatinke má zrejme na svedomí vírus Norwalk

Krankenschwester hilft Seniorin beim AufstehenVýskyt hnačkových ochorení u klientov aj personálu v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Slatinke vo Zvolenskej Slatine nahlásil obvodný lekár, do spádovej oblasti ktorého patria spomínané zariadenia. Za dátum vzniku epidémie označil 25.január 2014, kedy zaevidoval 6 prípadov hnačkového ochorenia u klientov a dva prípady u ošetrovateliek. Klinickými príznakmi boli hnačky viackrát za deň, vracanie, nevoľnosti a v jednom prípade zvýšená teplota. Počet exponovaných osôb dosiahol 37.

,,Zatiaľ nie je zistený ani prameň nákazy, nepodarilo sa objasniť ani faktor prenosu. V zariadení boli okamžite vykonané príslušné protiepidemické opatrenia spojené s odberom biologického materiálu, odoslaného na virologické vyšetrenie. K 29. januáru nebol nikto hospitalizovaný, no už na druhý deň, 30.januára hlásila vrchná sestra ďalších šesť ochorení u klientov a jedno ochorenie u upratovačky,“ uviedla hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Tolnayová. Ako spresnila, jedného klienta pre pretrvávajúce ťažkosti hospitalizovali na geriatrickom oddelení nemocnice vo Zvolene. U troch klientov sa virologickým vyšetrením stolice potvrdila prítomnosť vírusu Norwalk.

Vírus Norwalk bol po prvýkrát dokázaný v roku 1972 elektromikroskopickými skúmaniami potom, čo v Norwalku, Ohio (USA), došlo k prepuknutiu hnačkovitých ochorení. Inkubačná doba je 10 hodín až 3 dni. Vírus Norwalk sa vyskytuje na celom svete a je zodpovedný za väčšinu hnačkovitých ochorení nespôsobených baktériami. Obzvlášť ohrození sú obyvatelia ako aj personál spoločenských zariadení.

Autor: ok

Foto: fotolia.com