Horúčavy podnietili vznik infekcií tráviaceho aj dýchacieho systému

Microbiology

Aj keď epidemiológovia už v tomto čase neočakávajú vzostup chorobnosti na chrípkové ochorenia, predsa bol tento týždeň v Banskobystrickom kraji v znamení ich zvýšeného výskytu. Oproti 29. kalendárnemu týždňu vzrástol výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) o vyše 37 percent. O niečo nižším percentom (25) však klesol výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO). Lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Na pôvode ochorení sa totiž podieľajú hlavne vírusy, ktoré spôsobujú ochorenia s ľahším priebehom. Napriek tomu sa v porovnaní s 29. kalendárnym týždňom sa zvýšil aj počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení z 3,9 na 5,9 percenta. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (27 prípadov), zápalmi stredného ucha (11) a v 15 prípadoch zápalmi pľúc. V Banskobystrickom kraji sa však objavila menšia lokálna alimentárna (potravinové) epidémia. V rámci pravidelného monitorovania hygienicko – epidemiologickej situácie ju zaznamenali odborníci RÚVZ Lučenec za okres Lučenec.  Z 18 exponovaných zatiaľ ochorelo päť ľudí vo veku od 17 do 21 rokov, ktorých aj hospitalizovali na infekčnom oddelení v tamojšej nemocnici. U dvoch bol laboratórnymi vyšetreniami dokázaný rotavírus, u troch bol laboratórny výsledok negatívny. Príčina nákazy je zatiaľ neznáma.

V 30. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení iba 37 percent lekárov pre deti a dorast a 33 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 898 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 400 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 60 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 27 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO s približne rovnakým výskytom je v absolútnych číslach v okresoch Lučenec, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Bystrica, čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Revúca, Poltár a Žiar nad Hronom. Z hľadiska veku je aktuálne najvyššia chorobnosť na ARO vo vekovej skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva, nasledujú najmenšie deti od 0 do 5 rokov a seniori.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com