Hygienici našli nedostatky pri kontrolách stravovacích zariadení

Elementary Pupils Enjoying Healthy Lunch In Cafeteria

Nedávne kontroly úradov verejného zdravotníctva v stravovacích zariadeniach blízko letných turistických stredísk odhalili viaceré nedostatky. Hygienici v priebehu augusta a začiatkom septembra skontrolovali 763 prevádzok, problém zistili v 228, čo je asi 30 percent. Najviac nedostatkov našli v Trnavskom a Banskobystrickom kraji.

“Najčastejšie išlo o nepovolené zmrazovanie surovín, polotovarov a hotových jedál, ktoré boli buď dodané v nezmrazenom stave, či pripravené priamo v zariadení,” uviedol hlavný hygienik SR Ivan Rovný.

Výsledkom kontroly v prevádzkach tiež boli potraviny po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti či odhalenie nedostatkov v prevádzkovej hygiene. Niektorým zamestnancom chýbali aj doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti. Hygienici vykonali i stery z pracovných plôch, odevov a rúk pracovníkov. Koliformné baktérie našli zo 421 sterov v približne 30 percentách.

Kontrola uložila 204 blokových pokút vo výške 16.932 eur. Vo veci uloženia pokuty začala 47 správnych konaní. Hygienici dočasne zatvorili asi osem prevádzok, časť zariadenia museli zavrieť v dvoch prípadoch.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com