Incidencia chrípky sa za týždeň zvýšila až o 250 percent

disease

Ako predpokladali epidemiológovia, výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) i chrípky (CHPO) v Banskobystrickom kraji sa výrazne zvýšil. Celkom zaujímavú sinusoidu s poklesmi a vzostupmi majú tieto choroby od začiatku tejto zimy. V ostatných týždňoch  (s výnimkou uplynulého) zaznamenávali epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica klesajúcu či stabilnú tendenciu ochorení. Tretí týždeň roku 2015 sa na základe analýzy hlásení 57 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a rovnaké percento lekárov pre dospelých z Banskobystrického kraja ukazuje, že respiračné ochorenia, hlavne však chrípka, udreli v plnej sile. V medzitýždňovom porovnaní sa zvýšil výskyt ARO síce o 59 percent, no počet chorých na chrípku a jej podobné ochorenia je vyšší až  2,5 násobne (o 250 percent). Epidemiológovia však upozorňujú, že to nie je v tomto období zvláštny jav. Pri porovnaní s výskytom týchto ochorení s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt ARO vyšší o 19 percent a výskyt chrípky je dokonca nižší o necelých 11 percent.  Epidemiológovia nezaznamenali v tomto regióne zatiaľ ani jeden prípad ochorenia na SARI, či novú chrípku AH1N1.

RÚVZ v rámci celého Banskobystrického kraja aktuálne eviduje v treťom kalendárnom týždni v absolútnych číslach 6883 prípadov akútnych respiračných ochorení a 580 prípadov chrípkových ochorení. Chorobnosť v prípade bežných zimných ochorení horných ciest dýchacích tak aktuálne predstavuje 1828 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja (údaj, ktorým sa relevantne dá porovnať chorobnosť v porovnaní s inými krajmi SR), chorobnosť na chrípku na 100 tisíc obyvateľov je vyše 154 prípadov. V 3. kalendárnom týždni je najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Veľký Krtíš, kde evidujú 906 prípadov, Lučenec (885), Zvolen (716) a  Banská Bystrica (664 prípadov). Chrípka a jej podobné ochorenia najviac šarapatia v okresoch Lučenec, Banská Bystrica, Revúca, Banská, Rimavská Sobota.
Z hľadiska veku je najviac chorých na ARO v absolútnych číslach medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, žiakmi základných škôl a seniormi. Najmenej chorých je medzi adolescentmi. Na CHPO je najvyššia chorobnosť medzi najmenšími deťmi (0 až 5 rokov) a ekonomicky  činným obyvateľstvom. V porovnaní s 2. kalendárnym týždňom je rovnaký počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 94 prípadoch, zápalmi stredného ucha (55) a v 91 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 4,66 percenta, je medzi ekonomicky činným obyvateľstvom.  

Chrípka každoročne spôsobí na Slovensku niekoľko tisíc ťažkých komplikácií – zápal pľúc, zápal priedušiek, zápal prínosových dutín, zápal stredného ucha, neurologické ochorenie, z ktorých mnohé je potrebné hospitalizovať. Tieto ochorenia môžu mať trvalé zdravotné následky. Najčastejšie je potrebné na chrípku hospitalizovať deti mladšie ako 2 roky a starších ľudí nad 60 rokov. Najúčinnejšia ochrana pred týmito chorobami je očkovanie. Ochranný účinok vakcíny nastupuje 10 – 14 dní po podaní očkovacej látky. Očkuje sa od 6 mesiacov veku. Po vakcinácii začína imunitný systém produkovať protilátky proti vírusovým proteínom vakcíny. Po stretnutí organizmu so skutočným chrípkovým vírusom tieto protilátky viažu jeho častice, takže ich eliminujú skôr, ako poškodia tkanivo. Jedinec neochorie, resp. v prípade ochorenia má toto ochorenie ľahší priebeh.

Autor: Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com