Kedy a ako vypísať výmenný lístok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ani opakované pokusy niektorých poslancov Národnej rady SR na zrušenie výmenných lístkov neboli doteraz úspešné. Výmenné lístky parlament vrátil do praxe po dvoch rokoch, začiatkom roka 2013. Pacienti tak naďalej potrebujú na vyšetrenie k špecialistovi odporúčanie všeobecného lekára, takzvaný výmenný lístok. Výnimkou sú len špecializovaná ambulantná starostlivosť u psychiatra, dermatovenerológa a oftalmológa, ak ide o predpísanie okuliarov. Výmenný lístok sa nevyžaduje ani na každé ďalšie súvisiace vyšetrenie u špecialistu, ktoré si určil sám špecialista, či do 24 hodín od vzniku úrazu alebo náhlej zmeny zdravotného stavu a u dispenzarizovaného pacienta.

Ďalšie prípady, kedy sa nevyžaduje výmenný lístok, presne špecifikuje zákon č. 41/2013 Z.z. Výňatok z neho spolu s presným vymedzením údajov, ktoré všeobecný lekár na výmennom lístku musí uviesť, nájdete na našej webovej stránke v časti všeobecný lekár/legislatíva.

Ilustračné foto: archív redakcie