Ministerstvo upozorňuje: nie je register ako register

NCZI logo RGB

Upozornenie pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zverejnilo na svojej internetovej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) i jeho zriaďovateľ, Ministerstvo zdravotníctva SR: NCZI sa dištancuje od obsahu portálu www.narodnyzdravotnyregister.sk ako aj od praktík spoločnosti, ktorá ho prevádzkuje. Podľa informácií, ktorými disponuje NCZI, prevádzkovateľ spomínanej domény kontaktuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pod názvom Národný zdravotný register zbiera údaje o poskytovateľoch, ktoré následne zverejňuje na svojom portáli, pričom túto službu spoplatňuje.

,,Portál, ako aj spomínané služby spoločnosti nijakým spôsobom nesúvisia s činnosťou NCZI, ktoré vedie Národné zdravotné registre a Národné zdravotnícke administratívne registre v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NCZI zvažuje možnosti preverenia konania prevádzkovateľa tejto domény a prípadné ďalšie kroky,” píše sa v upozornení.