Konferencia revízneho lekárstva prvý raz aj so všeobecnými lekármi

ID-10052111Odborné témy týkajúce sa revízneho lekárstva aj všeobecných lekárov pre dospelých rezonovali v uplynulých dňoch (23. – 25. októbra 2013) na XVIII. Slovenskej konferencii revízneho lekárstva a XIV. Spoločnej slovensko-českej konferencii revízneho lekárstva v Piešťanoch. Prvý raz v histórii organizátori prizvali na svoju odbornú konferenciu aj všeobecných lekárov pre dospelých.

Spoločná komunikácia bola veľmi intenzívna, prínosná a obe strany deklarovali záujem, aby sa stala pravidelnou a efektívnou v záujme zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Zástupcovia oboch lekárskych špecializácií sa venovali otázkam vykazovania výkonov a úhrady za prácu v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých (VLD), preventívnym programom zdravotných poisťovní a preskripcii v ambulanciách VLD. Nechýbali ani prednášky a diskusia o spolupráci všeobecných lekárov pre dospelých s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), o indikácii výkonov spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek všeobecnými lekármi, o očkovaní pacientov či ďalšie praktické témy.

Autor: PK

Ilustračné foto: internet