Koroner – mohol by byť aj na Slovensku?

Silvery diplomat (suitcase) on grey background

V Moravskosliezskom kraji v Českej republike zaviedli inštitút koronera známy z krajín západnej Európy a USA. Jeho úlohou bude zabezpečovať prehliadky mŕtvych a bude sa starať aj o súvisiacu administratívu.

Čo viedlo politikov k tomuto kroku? “Hlavným dôvodom, prečo sa Moravskosliezsky kraj rozhodol vykonať v ČR tento ojedinelý krok, bola predovšetkým klesajúca ochota všeobecných lekárov vykonávať prehliadky mŕtvych v súčasných podmienkach lekárskej pohotovostnej služby. Ďalším dôvodom boli sťažnosti polície, prípadne pozostalých, ktorí museli čakať neraz niekoľko hodín na vystavenie úmrtného listu,” povedal námestník hajtmana pre zdravotníctvo Jiří Martinek. Verejné obstarávanie, ktorým bola firma zabezpečujúca túto službu vybratá, prebehlo na jar tohto roku.

Koroneri sa budú v službách striedať a budú sa premiestňovať na služobnom motorovom vozidle označenom Koroner. Kraj očakáva, že sa týmto krokom výrazne zlepší spolupráca medzi krajským úradom, políciou, ale zníži sa aj traumatizácia príbuzných skrátením čakania na prehliadajúceho lekára. Rovnako ako na Slovensku aj v ČR sa všeobecný lekár počas pracovnej doby v ambulancii, ale aj počas lekárskej služby prvej pomoci venuje nielen diagnostike a liečbe chorých, ale aj prehliadke mŕtvych a súvisiacej administratíve.

Nemocnice v Moravskosliezskom kraji využijú služby koronera na základe zmluvy do konca roku 2014, pričom sa predpokladá úhrada za služby koronera vo výške štyri milióny českých korún. Zároveň sa očakáva, že v prípade prínosu tejto služby pre zdravotnícky systém na jeseň tohto roku prebehne verejná súťaž na poskytovanie služieb koronera na ďalšie časové obdobie.

Autor: poly

Foto: fotolia.com