Kuracinu s doxycyclínom viacerí odberatelia už spotrebovali

Vie quotidienneBrazílske mrazené solené kuracie prsia s obsahom doxycyclínu nad MRL sa dostali aj na Slovensko. Distribuovali ich do zariadení spoločného stravovania v Bratislavskom kraji. Preukázali to kontroly, ktoré prebehli po tom, čo Úrad verejného zdravotníctva SR dostal z národného kontaktného bodu pre Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) v SR výstražné oznámenie Českej republiky.

Ako informuje ÚVZ SR, inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy (RVPS) Bratislava-mesto na základe tohto oznámenia urobili kontrolu potravín a v spoločnosti Market centrum s.r.o. zistili, že tovar č. 91100,65 – mrazené kuracie prsia solené Aurora 2 kg, s dátumom minimálnej trvanlivosti 13.1.2015, putoval aj do zariadení spoločného stravovania.

Ako dopadlo do piatku, 15. novembra 2013 celkove osem kontrol u odberateľov, medzi ktorými bolo aj jedno školské zariadenie? Ako informuje regionálny hygienik RÚVZ Bratislava hlavné mesto MUDr. Otakar Fitz, “v predmetných zariadeniach spoločného stravovania sa už výrobok nenachádzal, resp. bol už vrátený dodávateľovi, v štyroch prevádzkach bol výrobok v čase kontroly už spotrebovaný.” Informácia nekonkretizuje, či medzi zariadeniami, ktoré kuracinu s doxycyclínom stihli spotrebovať, bolo aj školské zariadenie.Pracovníci RÚVZ Bratislava i naďalej pokračujú v mimoriadnych cielených kontrolách.

Autor: PK

Foto: Fotolia