“Lekár je stále nútený opúšťať pacientov v ambulancii”, hovorí Palušková

UDZS
Ako uviedla agentúta TASR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zvyšuje odmeny za prehliadky mŕtveho mimo zdravotníckeho zariadenia. Sumu od 1.7.2017 zmenil z doterajších 13 na 25 eur. Potvrdila to hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová.
Úrad k tomuto kroku pristupuje po tom, čo bolo medializované podanie výpovedí zo zmlúv o prehliadkach mŕtvych a poverení na tento výkon časťou lekárov na Považí. Ako prvá na túto skutočnosť upozornila televízia JOJ.
Takýto krok je nielen nesystémový, ale zmena úhrady navyše stále neodzrkadľuje skutočnú náročnosť takejto práce„, uviedla prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková. „SVLS opakovane zdôrazňuje, že ide o výkon, ktorý nie je zdravotnou starostlivosťou, a teda nemôže byť lekármi vykonávaný počas ich ambulantných ordinačných hodín. To isté sa týka aj práce na pohotovosti.“ Ako uviedla, zmena úhrady musí byť urobená po komplexnej zmene legislatívy – kto má prehliadku vykonať, kedy, akým spôsobom, za akú sumu a čo všetko s ňou bude spojené.
„Po dôslednom vyhodnotení situácie počas ostatného roka v oblasti prehliadok mŕtvych a po dôkladnej analýze svojich finančných možností sa úrad rozhodol pristúpiť k takmer dvojnásobnému zvýšeniu odmeny,“ povedala pre TASR Pivarčiová.
Palušková opäť zdôraznila nesystémovosť takéhoto postupu a súčasne nevhodnosť načasovania a výšky platby. „Dvojnásobok sumy pri dehonestujúcej úhrade za tento výkon pre prehliadajúcich lekárov je naďalej dehonestujúci,“ uviedla vo svojom stanovisku. „Za ešte závažnejšie považujem to, že nič sa stále nemení na tom, že lekár je naďalej nútený opúšťať svojich pacientov v ambulancii a ide vykonávať úplne inú činnosť. Urýchlene treba zmeniť legislatívu a podľa nej racionálne nastaviť odmeňovanie práce prehliadajúcich lekárov. Opačný postup je iba plátaním čoraz väčších odborných aj etických dier, je na hrane zákona a nič nerieši.“ 
Zdroj: TASR, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska
Foto: ÚDZS