Pacient bude mať dostupnejšiu inovatívnu liečbu, platiť za ňu navyše nebude

Tomáš Drucker, sme.sk

Pacienti na Slovensku budú mať dostupnejšie moderné inovatívne lieky a nebudú za ne doplácať navyše ani cent. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo zákon, podľa ktorého ich budú mať automaticky hradené z verejného zdravotného poistenia. Zámerom pripravovaného kroku je, aby sa zdroje z verejného zdravotného poistenia používali férovo a efektívne pre všetkých ľudí a pacienti by nemuseli byť odkázaní na rozhodnutie poisťovne, či výnimku schváli alebo nie.  Väčšina moderných inovatívnych liekov tak bude môcť   byť automaticky zaradená v klasickom kategorizačnom zozname.

Moderná liečba dostupná z verejného zdravotného poistenia

„Cieľom je, aby mohli prísť na Slovensko pre našich pacientov najmodernejšie lieky. Bez výnimiek a bez čakania na súhlasy od poisťovní, pričom to pre pacienta nebude znamenať žiadne platby navyše. Dnes sú mnohí odkázaní na rozhodnutie poisťovne a to plánujeme zmeniť, chceme, aby moderné lieky boli k dispozícii pacientom v klasickej kategorizácii“ hovorí minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Pacient nič navyše platiť nebude, bude mať dostupnejšie novšie a účinnejšie lieky zaradené do kategorizačného zoznamu. „Lieky na výnimky sú v súčasnosti nekategorizované lieky. Často je to preto, lebo ich výrobcovia kvôli cene nedokázali kategorizovať a pacient tak nemal na ne automaticky nárok. Po novom by sa mali dostať do kategorizácie a teda budú hradené z verejného zdravotného poistenia a prístupné pre všetkých pacientov, ktorí ich budú potrebovať,“ vysvetľuje šéf rezortu zdravotníctva.

Podmienkou zaradenia do zoznamu liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia, je úspešná kategorizácia, ktorá preukáže, že daný liek je na danú indikáciu

efektívny. Inými slovami, tento proces preukazuje, že liek „funguje“ a pri jeho cene je finančne udržateľný. „Výrazne chceme zvýšiť hranicu pri kategorizácii liekov, farmakoekonomické posúdenie z 24-násobku priemernej mzdy až na 41-násobok, čo zjednodušene znamená, že na Slovensko sa konečne dostanú nové inovatívne lieky pre pacientov, ktoré budú hradené poisťovňami,“ hovorí minister zdravotníctva.

Navrhovaná legislatíva otvára priestor aj pre inovatívne lieky, ktoré doteraz na trhu pre pacienta  neboli. Z verejných zdrojov sa bude do liečby pacientov investovať navyše približne 120 miliónov eur ročne. Pacienti tak budú mať k dispozícii na liečbu nové typy liekov, ktoré doteraz na trhu neboli a nebudú musieť žiadať poisťovne o výnimky.

Pri liekoch, ktoré sú registrované, ale nie sú v zozname kategorizovaných liekov, navrhujeme, aby boli hradené z verejných zdrojov v rozpätí od 70-90% podľa toho, ako dlho je liek na slovenskom trhu. MZ SR je presvedčené, že podobne ako v zahraničí existuje priestor na dodatočné zľavy od držiteľov registrácie a to v tých prípadoch, keď liek nebol posúdený komplexnou farmakoekonomickou analýzou. Výška zľavy sa bude zvyšovať každým rokom od uvedenia lieku na trh, ak takýto liek nebol štandardne kategorizovaný (v takom prípade sa nejedná už o liek na výnimku). Pacienti ani v prípade liekov na výnimky nebudú nič doplácať. Rozdiel medzi cenou a úhradou zdravotnej poisťovne bude kompenzovať držiteľ registrácie poskytnutím zľavy z ceny, napr. v európskych krajinách je zaužívaná zľava vo výške 20-25%.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: sme.sk