Lekári dajú na potvrdenia pre vodičov viac času, práce i peňazí

Arzt im Stress mit Akten Stapel. Bürokratie im Krankenhaus.Viac času, byrokracie a peňazí bude stáť všeobecných lekárov pre dospelých napĺňanie litery zákona o cestnej premávke, ktorý začne platiť od 1. januára 2014. Navyše, vodiči budú lekárom predkladať čestné prehlásenie o svojom zdraví.

Ponovom ak za lekárom príde pacient s požiadavkou vystaviť mu potvrdenie o jeho zdravotnom stave kvôli vodičskému oprávneniu, lekár bude vypisovať rovnaké doklady o zdravotnej spôsobilosti ako doteraz, ibaže dvojmo. Jeden doklad síce dá pacientovi ako doposiaľ, ale druhý takýto doklad musí lekár do piatich dní na vlastné náklady poslať polícii. Novinkou tohto zákona je aj to, že žiadateľ, ktorý je povinný sa podrobiť lekárskej prehliadke, musí posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky predložiť čestné vyhlásenie k svojmu zdravotnému stavu.

Je absurdné, aby pacient svojmu ošetrujúcemu lekárovi predkladal čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave. Má ma ako svojho ošetrujúceho lekára informovať o tom, na aké choroby sa lieči? Čo keby sme rovnaký nezmysel chceli od lekárov a pacientov v nemocniciach – izbový lekár bude žiadať čestné prehlásenie od pacienta na svojej izbe o jeho chorobách?“ hovorí na margo ustanovenia zákona MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, hlavná odborníčka MZ pre všeobecné lekárstvo. „Navyše čo ak by si pacient, predovšetkým dôchodca takéto vyhlásenie nevedel sám napísať – má mu ho vari písať lekár v ambulancii, keď má čakáreň plnú chorých ľudí? Je to zbytočná byrokracia, ktorá vôbec nič nerieši. Rozumiem tomu, že polícia chce mať prehľad o vydaných potvrdeniach, ale v čase elektronizácie sa to dá predsa urobiť on-line. Neobstojí ani argument, že ide o osobné údaje občana. Bez problémov celé roky komunikujeme so zdravotnými poisťovňami či Sociálnou poisťovňou, kde okrem rodných čísiel figurujú aj veľmi citlivé informácie o chorobách pacienta. Nevidím dôvod, prečo by sme polícii nemohli on-line zasielať potvrdenie do špeciálne chránenej mailovej schránky.“

Všeobecní lekári nový predpis z dielne rezortu vnútra prijali s nevôľou. „Nie je mysliteľné, aby lekár chodil denne na poštu. Kto mu bude refundovať čas stratený na zbytočný byrokratický úkon a nemalé financie, ktoré by ho to stálo? Určite treba túto otázku otvoriť a rokovať o nej. V takomto stave je pre primárny kontakt a našich pacientov neprijateľná,” povedala pre redakciu Primárneho kontaktu hlavná odborníčka.

Viac informácií o novom zákone nájdete v časti Všeobecný lekár, podčasti Legislatíva: http://www.primarnykontakt.sk/category/vseobecny-lekar/legislativa/rok-2014/

Autor: Eva Koperová

Foto: Fotolia