Poisťovňu zmenilo 110 tisíc ľudí, musia to nahlásiť aj lekárovi

patientin und arzthelferin mit versicherungskarteK 1. januáru 2014 zmenilo zdravotnú poisťovňu 109 916 ľudí, čo je 2,11% z celkového počtu poistencov. Všetci, ktorých prihlášky posúdil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a do 15. decembra potvrdili zdravotné poisťovne, sú povinní najneskôr do 8. januára 2014 svojej doterajšej zdravotnej poisťovni vrátiť preukaz poistenca aj európsky preukaz.

Povinnosti voči lekárom

Poistencom však zo zmeny poisťovne vyplývajú povinnosti nielen voči zdravotnej poisťovni, ale aj voči svojim lekárom a zamestnávateľovi. “Poistenec je povinný oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne poskytovateľovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Hoci zákon neurčuje lehotu na toto oznámenie, poistenec by tak mal urobiť čo najskôr po zmene, aby poskytovateľ zasielal údaje do správnej zdravotnej poisťovne,” zdôraznila hovorkyňa ÚDZS Soňa Valášiková,

Do 8 dní od zmeny musia poistenci zmenu oznámiť tiež svojmu zamestnávateľovi. Poistencom, ktorí do termínu nevrátia starý domáci, či európsky preukaz pôvodnej zdravotnej poisťovni, hrozí pokuta 165 eur. Za nenahlásenie zmeny v termíne zamestnávateľovi, je to ďalších 331 eur.

Zmenu urobilo menej ľudí než pred rokom

Na Slovensku je celkove 5 197 539 poistencov všetkých zdravotných poisťovní. Z tých, ktorí v roku 2013 využili možnosť prepoistiť sa, ÚDZS neakceptoval 4 732 prihlášok. Najčastejším dôvodom bolo duplicitné podanie prihlášky (3441 prípadov), ale aj nesprávne udané meno alebo priezvisko poistenca (877), či nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo a pod. Kým Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dôvera zaznamenali výsledný prírastok poistencov o 9026, resp. 807 poistencov, v prípade Unionu je to úbytok 9833 poistencov. K 1. januáru 2014 má tak Dôvera 27,64% poistného kmeňa, VšZP 64,09% a Union 8,28%.

V roku 2012 poistenci podali 187 341 prihlášok, z nich 10 181 úrad neakceptoval kvôli rôznym chybám. Od 1. januára 2013 zmenilo zdravotnú poisťovňu 177 160 poistencov, čo je o 67 244 viac než k 1. januáru 2014.

Autor: Eva Koperová

Foto: Fotolia