Lekárne budú zároveň poradňami pre odvykanie od fajčenia

No smokingVybrané lekárne v Českej republike budú slúžiť aj ako poradenské centrá pre odvykanie od fajčenia. Pacientom budú radiť lekárnici, ktorí absolvovali garantovaný kurz Českej lekárnickej komory (ČLnK) vytvorený v spolupráci s lekármi – odborníkmi zo Spoločnosti pre liečbu závislosti od tabaku pod vedením Doc. MUDr. Evy Králíkovej, CSc.

,,Lekárne sú v Českej republike najdostupnejšími zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sa pravidelne zapájajú do osvetových a preventívnych programov. Jedným z nich bolo v uplynulých rokoch aj odvykanie od fajčenia. Česká lekárnická komora sa preto rozhodla vytvoriť trvalú sieť špecializovaných centier venujúcich sa pacientom, ktorí se chcú zbaviť svojej závislosti na fajčení tabakových výrobkov,” informuje ČLnK.

Pacientom priamo v lekárňach – poradenských centrách pripravia individuálny odvykací plán, zoznámia ich s možnosťami liečby a tiež s tým, ako majú správne užívať voľnopredajné lieky. Takéto lekárne budú označené piktogramom a pacienti nájdu ich zoznam na internetovej stránke ČLnK.

Autor: ok

Foto: fotolia.com