Za hygienu a kvalitu jedál v školských jedálňach padali pokuty

Elementary Pupils Enjoying Healthy Lunch In CafeteriaZmrazovanie chladeného mäsa, použitie potravín po dátume spotreby, neoddelené skladovanie nezlučiteľných druhov surovín či nezabezpečenie prívodu tečúcej teplej vody do umývadla na osobnú hygienu rúk zamestnancov po použití WC. To sú len niektoré spomedzi najzávažnejších nedostatkov zistených v školských stravovacích zariadeniach počas cielenej kontroly zameraných na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva od 15. do 29. januára 2014 na území celého Slovenska urobili spolu 656 kontrol a skontrolovali 607 zariadení, odobrali 175 porcií jedál.

V každom treťom zariadení, spolu v 203 zariadeniach, boli zistené nedostatky, za ktoré uložili 87 blokových pokút v celkovej sume 1986 eur. ,,Najvyšší počet opatrení (68) bolo uložených RÚVZ Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave, RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici (46) a RÚVZ so sídlom v Nitre (41),” uvádza sa v správe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Nedostatky týkajúce sa osobnej hygieny zistili v 18 zariadeniach, v 8 zariadeniach mali nedostatky týkajúce sa pracovného odevu, nedostatky týkajúce sa používania jednorázových rukavíc v 1 zariadení. Odborná spôsobilosť chýbala pracovníkom v 9 a zdravotná spôsobilosť v 2 zariadeniach. Nedostatky týkajúce sa pôvodu tovaru zistili v 15 zariadeniach.

Teplotný reťazec nedodržiavalo 25 zariadení, chladiaci reťazec 31 a 15 zariadení nedodržiavalo mraziaci reťazec. Znečistené, neoznačené pracovné plochy našli kontrolóri v 43 zariadeniach, nedostatky v pracovnom náčiní v 10 zariadeniach. V 34 zariadeniach nedovolene zmrazovali suroviny. Potraviny po dátume spotreby boli v 28 zariadeniach a potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti v 20-tich zariadeniach.

Nedostatky sa našli aj pri podávaní pokrmov v 12 zariadeniach. V deviatich prevádzkach zistili nedostatky v dodržiavaní času podávania a teploty hotových pokrmov.

Autor: ok

Foto: fotolia.com (1), archív ÚVZ SR (6)