Lekárska fakulta UPJŠ Košice v hodnotení ARRA obhájila druhú pozíciu

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach sa v hodnotení fakúlt slovenských vysokých škôl 2014 Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry v kategórii medicínskych fakúlt umiestnila opätovne na druhom mieste. V poradí desiate hodnotenie ARRA, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za vlaňajší rok, zverejnila agentúra v týchto dňoch, pričom hodnotila 112 fakúlt v 11 skupinách odborov.

UPJŠ
Foto: LF UPJŠ

Podľa konštatovania autorov hodnotenia ARRA Lekárska fakulta UPJŠ v roku 2013 oproti predošlému roku zvýšila podiel zahraničných študentov až o 7 percentuálnych bodov, pričom za tri roky celkovo stúpol zo 14 až na takmer 32 percent, zatiaľ čo pokles celkového počtu študentov bol len minimálny. Fakulta tiež medziročne zvýšila počet doktorandov – od začiatkov celoslovenských poklesov v roku 2010 dokázala ich počty zvýšiť veľmi výrazne a to až o 59 percent. Výrazné je podľa autorov správy tiež zameranie fakulty na výskum – pri pohľade na celkový citačný vývoj za desaťročné obdobie je u LF UPJŠ takmer štvornásobný.

   Dekan LF UPJŠ. Foto: LF UPJŠ

“Pozíciu Lekárskej fakulty UPJŠ v hodnotení ARRA vnímam ako potvrdenie jej nespochybniteľných kvalít vo výučbe slovenských a zahraničných študentov. Významné zvýšenie záujemcov o štúdium predovšetkým z vyspelých krajín západnej Európy je prejavom kvality a atraktivity značky LF UPJŠ v medzinárodnom meradle. LF UPJŠ získala v posledných rokoch významné finančné prostriedky predovšetkým zo štrukturálnych fondov Európskej únie, čím sa výrazne skvalitnila nielen výučba, ale zároveň sa vytvorili nové možnosti pre zakúpenie moderného prístrojového vybavenia. To je zase predpokladom ďalšieho rozvoja špičkového predklinického a klinického výskumu, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou v blízkej budúcnosti prejaví v náraste kvalitných publikácií a následne aj v ich citovanosti. Keďže na Lekárskej fakulte UPJŠ pracuje mnoho špičkových odborníkov minimálne európskeho formátu, dovolím si predpokladať, že ju čaká ešte lepšia budúcnosť a posun dopredu aj vo svetových rebríčkoch,” konštatoval v súvislosti s výsledkom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v hodnotení ARRA dekan LF UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Autor: RNDr. Jaroslava Oravcová

Zdroj: LF UPJŠ v Košiciach

Foto: LF UPJŠ v Košiciach