Lekárska fakulta UPJŠ má tretinu študentov zo zahraničia

Záujem zahraničných študentov o štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach každým rokom stúpa. V aktuálnom akademickom roku má fakulta rekordných 899 medikov, ktorí do metropoly východného Slovenska prišli zo 40 krajín sveta.

Foto: TASR

Medzi krajinami pôvodu zahraničných študentov sú okrem európskych štátov Irak, Irán, Palestína, Jordánsko, Pakistan, Afganistan, India, Sudán, ale aj Kanada, USA či Brazília. Oproti stavu spred štyroch rokov (315) sa ich počet takmer strojnásobil. “Teší ma to nielen kvôli ekonomickej stránke, aj keď príjmy za štúdium v anglickom jazyku nie sú zanedbateľné a umožňujú nám investovať do rozvoja fakulty, ale takisto som presvedčený, že toto významné zvýšenie záujemcov o štúdium, predovšetkým z vyspelých krajín západnej Európy, je prejavom kvality a atraktivity značky Lekárskej fakulty UPJŠ v medzinárodnom meradle. Za kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu sa považuje taká fakulta či univerzita, ktorá má jednu štvrtinu či tretinu zahraničných študentov,” uviedol pre TASR dekan fakulty Daniel Pella.

Vďaka finančným prostriedkom, najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie, sa podľa neho výrazne skvalitnila výučba, no zároveň sa vytvorili aj nové možnosti pre zakúpenie moderného prístrojového vybavenia, čo umožní ďalší rozvoj špičkového predklinického a klinického výskumu. “Pritom spolufinancovanie grantových projektov EÚ by nebolo možné bez výučby v anglickom jazyku. Vďaka samoplatcom tiež dokážeme zaplatiť učiteľov, ktorí by inak hľadali uplatnenie v rezorte zdravotníctva,” dodal Pella.

V akademickom roku 2014/2015 študuje na LF UPJŠ celkovo 2383 študentov, z toho doktorský študijný program Všeobecné lekárstvo 1120 a Zubné lekárstvo 272 študentov. V anglickom jazyku vyučované odbory General Medicine majú 777 a Dental Medicine 122 medikov. Na bakalárskych študijných programoch (Fyzioterapia, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo) je dokopy 81 a na magisterskom programe Verejné zdravotníctvo 11 poslucháčov.

V anglickom jazyku sa podľa hovorkyne LF UPJŠ Jaroslavy Oravcovej rozhodlo študovať aj niekoľko Slovákov, predovšetkým preto, že majú záujem uplatniť sa v budúcnosti ako lekári v zahraničí. Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi boli možnosti výučby v anglickom jazyku na fakulte väčšie než záujem študentov, dnes je tomu naopak. Počet prihlášok slovenských študentov je približne ustálený, naproti tomu počet prihlášok od zahraničných záujemcov výrazne vzrástol. Za posledných sedem rokov stúpol viac ako desaťnásobne – v akademickom roku 2007/2008 ich bolo na programy General Medicine a Dental Medicine 53, v akademickom roku 2014/2015 ich bolo už 554.

“Vďaka zvyšujúcemu sa počtu prihlášok stúpol aj počet zahraničných študentov, ktorých sme nemohli prijať, čo nám umožňuje robiť lepšiu selekciu,” poznamenal dekan Pella. Veľká časť zahraničných študentov prijatých do prvého ročníka podľa neho štúdium kvôli náročnosti nezvládne, a to aj preto, že neštudujú v materinskom jazyku, ale v angličtine.

Zdroj: TASR

Foto: TASR, UPJŠ v Košiciach