Levočská nemocnica dostala hodnotný dar

Doctors Nurse senior Female Patient in Hospital Corridor

Ako uviedla Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK, a.s., Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči dostala od Maltézskych rytierov ďalší humanitárny dar v hodnote 21 tisíc eur – 35 kusov polohovateľných kresiel, ktoré slúžia hospitalizovaným pacientom na väčšine oddelení a v niektorých ambulanciách. Neoceniteľným prínosom manuálne polohovateľných kresiel je predovšetkým komfort pre imobilných pacientov. „Prednosťou je ľahká manipulácia s kreslom, ktoré je na kolieskach a umožňuje nastavenie rôznych polôh,“ uviedol riaditeľ levočskej nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.  „Som rád, že vďaka spolupráci s Rádom Maltézskych rytierov zvyšujeme pohodlie pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici,“ dodal Mgr. Jaška s tým, že tento bol už treťou dodávkou zo Švajčiarska a jeho celková hodnota k dnešnému dňu presahuje 150 tisíc eur.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča pokračuje v nastúpenom trende skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Našim poslaním je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny a komfort je tiež dôležitým faktorom, ktorý prispieva ku kvalite života obyvateľov,“ uzavrel riaditeľ.

Autor: poly

Zdroj: AGEL SK, a.s.

Foto: fotolia.com