Lieky na recept nie je možné predávať cez internet, upozorňuje ŠÚKL

Euro-Geldscheine auf Medikamenten

Štátny ústav pre kontrolu liečiv opätovne vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri nákupe liekov prostredníctvom internetu. V záujme vlastnej bezpečnosti odporúča pacientom, aby realizovali nákup liekov len z oficiálnych internetových lekární.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv disponuje informáciami, že na internetových stránkach rôzneho charakteru sú ponúkané na predaj lieky, ktoré nie sú na Slovensku registrované alebo lieky, ktorých predaj nie je cez internet povolený.

Najčastejšie sa jedná o lieky viazané na lekársky predpis, prevažne používané na liečbu erektilnej dysfunkcie (Viagra, Cialis, Levitra), antibiotiká (Sumamed, Klacid) a viaceré lieky na liečbu nespavosti, depresie a úzkosti (Xanax, Stilnox, Lexaurin, Neurol). Zároveň sú na internete ponúkané ilegálne lieky, ktoré nie sú v SR registrované.

Internetové stránky, ktoré vyššie uvedené lieky ponúkajú, nemajú povolenie na vykonávanie internetového výdaja v SR. Často sa jedná o zahraničné internetové stránky, pri ktorých nie je možné okamžite určiť, či ide o oficiálnu internetovú lekáreň s povolením v danej krajine.

Na Slovensku môže internetový výdaj zabezpečovať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (tzv. kamenná lekáreň), ktorý oznámi túto činnosť štátnemu ústavu. Predmetom internetového výdaja môžu byť len registrované lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv v tejto súvislosti opätovne upozorňuje občanov, aby nákup liekov prostredníctvom internetu realizovali len z oficiálnych internetových lekární. Vzhľadom na to, že uvedené lieky sú ponúkané na predaj z neoficiálnych a anonymných zdrojov, môže ísť o falšované lieky, ktoré nemusia obsahovať to, čo deklarujú a môžu vážne poškodiť zdravie človeka.

Pri nákupe liekov cez internet odporúčame pacientom, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti najprv overili dôveryhodnosť lekárne, z ktorej si chcú lieky objednať. Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj v SR je uvedený na stránke štátneho ústavu http://www.sukl.sk/sk/inspekcia/lekarenstvo/internetovy-vydaj-liekov-a-zdravotnickych-pomocok/zoznam-subjektov-vykonavajucich-internetovy-vydaj?page_id=3426. Riziko nákupu falšovaného alebo ilegálneho lieku sa znižuje na minimum v prípade, ak sa nákup liekov uskutoční z oficiálnych internetových lekární.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Foto: fotolia.com