Martinská nemocnica dostala vyše 33 tisíc zo zbierky Dňa narcisov

logo-2

Celkove 33.520 eur z verejnej zbierky 17. ročníka Dňa narcisov dostali štyri pracoviská Univerzitnej nemocnice Martin. Chirurgická klinika, Klinika hrudníkovej chirurgie, Klinika pneumológie a ftizeológie a Onkologické centrum finančný dar občianskeho združenia Liga proti rakovine využijú na zakúpenie techniky a vybavenia, čím sa zlepší starostlivosť o onkologických pacientov liečených v Turci.

Občianske združenie Liga proti rakovine je dlhoročným partnerom Univerzitnej nemocnice v Martine. Ako nemocnica informuje na svojej oficiálnej webovej stránke, Chirurgická klinika UNM získala peňažný dar 8.000 eur na zakúpenie zariadenia Mammotome elite, ktoré sa využíva na odber preparátov z chorobných ložísk prsníka pomocou výkonného vákua.

Klinika hrudníkovej chirurgie UNM získala peňažný dar 13.300 eur na zakúpenie Systému aktívneho odsávania Medela Thopaz (2 kusy) a tepelného nebulizátora Elton (4 kusy). Prístroje slúžia na zlepšenie pooperačnej starostlivosti o pacientov s karcinómom pľúc a hrudnými malignitami.

Klinika pneumológie a ftizeológie UNM peňažný dar 9.000 eur využije na zakúpenie  endobronchiálneho kryokauteru umožňujúceho zefektívniť diagnostiku a paliatívnu liečbu endobronchiálne rastúcich nádorov. Zároveň toto pracovisko získalo dar 720 eur, za ktoré kúpili vozík s nosidlami na prepravu imobilných onkologických pacientov.

Onkologické centrum UNM získalo peňažný dar 1.300 eur na zakúpenie prenosného 12-zvodového EKG prístroja. Toto pracovisko zároveň získalo dar 1.200 eur, ktorý bol použitý na zakúpenie pomôcky Nometex na liečbu nevoľnosti vyvolanej chemoterapiou využívanou pri cytostatickej liečbe onkologických pacientov.

Zdroj: www.unm.sk