Použi schody, nie výťah, vyzývali košickí medici

DSC_5249

Zamestnanci a študenti Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa spolu s kolegami celej univerzity zapojili do práve prebiehajúceho Týždňa pohybu (Move week). Od rána do popoludnia v budove dekanátu UPJŠ LF na Triede SNP 1 samotní študenti propagovali využívanie jednej z najjednoduchších a najprístupnejších pohybových aktivít – chôdzu po schodoch. Podujatie s mottom „použi schody, nie výťah“ zorganizovali v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice. Študentov i učiteľov prichádzajúcich na výučbu, resp. do práce, ale aj verejnosť motivovali, aby vynechali výťahy a išli pešo po schodoch v rámci 10-poschodovej budovy dekanátu.

Medici i zamestnanci fakulty používali schody oveľa častejšie, než po iné dni. Využili pritom aj možnosť nechať si urobiť na každom poschodí nejaké zdravotné vyšetrenie či dozvedieť sa niečo o prevencii ochorení a zdravom životnom štýle, napríklad vplyve fajčenia či stresu na ľudský organizmus. Študenti zaevidovali asi štyristo záujemcov o rôzne merania a ich výklad týkajúci sa prevencie. Najväčší záujem bol o meranie tlaku krvi, zistenie obvodu pásu, body mass indexu a tuku v organizme, či meranie CO vo vydychovanom vzduchu či o očné zdravie. Ako spresnila hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová, venovali sa tiež témam ako sú vplyv výživy a fajčenia na zdravie človeka, dodržiavanie pitného režimu a nezabudli ani na mentálne zdravie a vplyv stresu na organizmus.

Týždeň pohybu je súčasťou projektu NOW WE MOVE (HÝBME SA TERAZ), ktorého iniciátorom je Medzinárodná organizácia športu a kultúry (ISCA) zvyšujúca povedomie Európanov o prospešnosti športu a fyzických aktivít a zlepšujúca možnosti aktívne sa zapojiť do športu a fyzických aktivít prostredníctvom nových, alebo skvalitňovaním existujúcich aktivít. Do Týždňa pohybu by sa malo zapojiť asi 30 európskych krajín a uskutočniť by sa malo približne 500 rôznych podujatí. Niekoľko z nich pripravil na tento týždeň aj Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.

Foto: archív UPJŠ LF

DSC_5284 DSC_5295

DSC_5307 DSC_5259

DSC_5338