Medik skúma ischemicko-reperfúzne poškodenia, získal ocenenie

Photo - kópiaŠtudent 6. ročníka odboru všeobecné lekárstvo Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Štefan Tóth je jedným z ocenených v súťaži talentovaných mladých vysokoškolákov Študentská osobnosť školského roka 2012/2013. Do ankety ho nominovali za jeho vedecko-výskumnú činnosť a prínos v problematike ischemicko-reperfúzneho poškodenia a transplantácie tenkého čreva. Dosiaľ najväčším úspechom jeho a jeho kolegov – študentov a pracovníkov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach – bolo pozvanie na konferenciu patológov v Kapskom meste v roku 2012, kde mohol prezentovať výsledky svojej dovtedajšej práce a získal grantové ocenenie pre mladých patológov do 35 rokov. Aktuálne pracuje s kolegami na problematike zameranej na izoláciu a testovanie proteínov z hadích jedov, ktoré by mohli mať na základe jeho pilotných testov silný protinádorový účinok na nádorové bunky.

„Je samozrejme veľmi príjemné získať ocenenie za prácu, do ktorej investujete svoj čas a energiu a je to tiež veľmi motivačné do budúcna. Takéto ankety a ocenenia sú dobrý spôsob na rozšírenie povedomia o vedeckej činnosti na Slovensku a aj výborná možnosť pre verejnosť spoznať rôzne vedecké projekty a témy, a nahliadnuť do ich možného budúceho využitia,“ hovorí Štefan Tóth. Ako uviedla hovorkyňa univerzity Jaroslava Oravcová, študent sa už od druhého ročníka zapájal do rôznych výskumných projektov Lekárskej fakulty UPJŠ. V súčasnosti spolu s kolegami spolupracuje s Ústavom lekárskej a klinickej biochémie, Ústavom histológie a embryológie a Ústavom farmakológie.

„Základ našej práce tvorí skúmanie problematiky ischemicko-reperfúzneho poškodenia, čo je významný patologický proces vyskytujúci sa pri rôznych ochoreniach ako je napríklad srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda, ale zároveň zohrávajúci dôležitú úlohu aj pri orgánovej transplantácii. Konkrétne sa zaoberáme problematikou tohto javu pri transplantácii tenkého čreva, ktoré predstavuje jedinú liečebnú metódu pri masívnych nekrózach, alebo pri deťoch narodených s postihnutím tejto časti gastrointestinálneho systému. V súčasnosti pracujeme na vývoji metód, takzvaných biochemických markerov, ktoré by umožnili presnú detekciu prítomnosti poškodenia tenkého čreva a jej kvantifikáciu. Druhým smerom, ktorým sme sa vydali, je skúmanie rôznych spôsobov zníženia poškodenia transplantátov, ktoré by mohli mať klinické uplatnenie,“ vysvetľuje Štefan Tóth. Úspechy jeho tímu boli vysoko hodnotené a výsledky publikované v mnohých zahraničných karentovaných časopisoch a prezentované na zahraničných konferenciách. „Na základe výsledkov, ktoré sme získali v predklinických štúdiách, usudzujeme, že by mohli mať budúce klinické využitie a našim snom je neskôr postúpiť do fázy klinického testovania,“ dodáva študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Súťaž organizuje nezisková organizácia Junior Chamber International Slovakia a jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách, ich talent, cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Nad projektom prevzal záštitu prezident SR a uskutočnil sa s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. Jeho grantom bola Slovenská akadémia vied a jednotlivé nominácie posudzovali špičkoví odborníci v danej oblasti.

Autor: ok

Foto: archív UPJŠ